Artikel från Stockholms universitet
7 maj 2001

Förändringar i konkurrens och samverkan leder till färre och starkare varumärken

Konsumenternas val av märken styrs ofta av det yttre tillfället och de inre anledningar konsumenterna har i olika situationer. En och samma konsument har ofta flera behov som han/hon medvetet eller omedvetet växlar mellan och som kan tillfredsställas med olika varumärken. Det menar Tony Apéria vid Grafiska institutet/IHR vid Stockholms universitet i sin doktorsavhandling om varumärken som han nyligen lade fram vid Företagsekonomiska institutionen vid universitetet.

I sin avhandling studerar Tony Apéria hur förändringar i konkurrens och samverkan på en marknad både påverkar användningen av varumärken och dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten. Han diskuterar också hur dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten kan utvecklas för att stärka relationen dem emellan.

Avhandlingen innehåller studier av fem varumärken: Colgate, Daim. ICA, ICA Nära och OLW.

Ett av resultaten är att pågående förändringar i konkurrens och samverkan leder till färre och starkare varumärken. Två tydliga leverantörsstrategier identifieras: att ladda företagets viktiga varumärken och att inleda partnerskap med prioriterade distributionskedjor.

Studien resulterar i en modell av den varumärkesbyggande processen som består av fyra faser: identifiera, definiera, implementera och styra. I samtliga faser sker en konsumentdialog och en förankring hos de märkeslojala storförbrukarna.

Avhandlingens titel: Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen.

Avhandlingen är den första vid Grafiska institutet/IHR.

Disputationen äger rum fredag 4 maj kl. 10.00 i Grafiska institutet/IHR:s lokaler, Karlavägen 108. Opponent är docent Ingmar Tufvesson, Lunds universitet.

Tony Apéria kan nås på tfn 08-612 06 93 eller 070.775 29 17
Information kan även lämnas av handledaren Rolf Back vid Grafiska institutet/IHR, tfn 08-783 27 20

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera