Artikel från Vetenskapsrådet
27 april 2001

Omkostnads- och lokalpålägget blir 30 procent: Forskningsfinansiärer, universitet och högskolor över

Nu är det klart hur mycket universitet och högskolor får ta ut i avgifter från externt finansierade forskningsprojekt. Påslaget blir 30 procent och avser indirekta kostnader inom universitet och högskolor, inklusive lokalkostnader. Avtalet gäller ett år och påslaget är beräknat som en schablon.

Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling är nöjd att förhandlingarna kommit fram till ett resultat, om än preliminärt.
– Det är viktigt att forskarna får veta vad som gäller.

Analys av kostnaderna
I avtalet står att 30 procents pålägg ska beräknas som en schablon. Anledningen är att avtalet ska omförhandlas av parterna. Innan dess ska det göras en gemensam analys av hur forskningsprojektens faktiska kostnader ser ut. En kartläggning som främst ska titta på lokalkostnader men som även ska kunna belysa andra tänkbara utgifter.

Parter
Bakom överenskommelsen står Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem (VINNOVA).

Hela avtalet
Avtalet finns att läsa i sin helhet på:
www.vr.se/palagg.htm (förstasidan under “Senaste nytt”)

Vid frågor kontakta:
Ann-Marie Pilotti
Rådsdirektör Vetenskapsrådet
08-546 44 186
amp@vr.se

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Vetenskapsrådet
Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera