Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2001

Kirurgi – enda chansen vid svår övervikt

Övervikt är ett ökande problem i västvärlden som leder till bl a hjärt-ochkärlsjukdomar, diabetes samt en rad psykosociala problem. Den endaeffektiva behandlingen på långsikt är olika kirurgiska behandlingar, menarAgneta Westling i sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

I sitt avhandlingsarbete har Agneta Westling studerat två olika kirurgiska
ingrepp mot sjuklig övervikt. Dels har hon studerat en metod där ett
justerbart ballongband placeras runt övre delen av magsäcken. Ballongbandet
fylls sedan med vätska för att förhindra födointag (silicone adjustable
gastric banding). Dels en metod där man kopplar ur större delen av
magsäcken och syr upp tunntarmen till en liten magsäcksficka (gastric
bypass) vilket gör att födointaget begränsas.
Agneta Westling har studerat olika komplikationer vid justerbart
ballongband. Det visade sig att hälften av patienterna hade utvecklat
matstrupskatarr efter två år och i ytterligare 11 % av fallen hade bandet
skavt hål på magsäcken. Till följd av dessa komplikationer fick hela 56% av
patienterna med ballongband opereras om. Fynden i avhandlingen har lett
till att man vid Akademiska sjukhuset nu har övergett metoden. Studien är
den första som följt upp alla opererade patienter med gastroskopi och det
stora antalet komplikationer som upptäcktes gör att den stora spridning
metoden har i Europa ifrågasätts i avhandlingen.
De patienter som hade ett icke tillfredsställande resultat med
variabelt ballong band eller andra metoder har opererats om till ” gastric
bypass “. Efter detta ingrepp uppvisade patienterna inte längre några
symtom på matstrupskatarr. Även viktnedgång och skattad livskvalité
förbättrades. Denna metod är numera vår första handsmetod vid sjuklig
övervikt. I avhandlingen har även den moderna titthålskirurgins betydelse
vid “gastric bypass” utvärderats. Resultaten visade att patienterna
återhämtade sig snabbare efter “gastric bypass” med titthålskirurgi och att
viktnedgången var mycket bra – men komplikationer såsom tarmvred efter
titthålsoperation var vanligt.
I samband med kirurgi ökar risken för proppar i venerna (blodkärl
som för blodet till hjärtat) i benen och lungor. Det anses att just
överviktiga personer har en ytterligare ökad risk att utveckla proppar i
samband med kirurgi men hur ofta det uppkommer är okänt. Detta har
undersökts i denna avhandling med hjälp av ultraljud av benens blodkärl
före och efter operation med ” gastric bypass”. Resultaten visade att
blodpropp var ovanligt i samband vid överviktskirurgi.


Agneta Westlings avhandlingen har titeln Aspects of Surgical Treatment of Morbid Obesity -Clinical Studies
Författaren kan nås på telefon 018-30 35 88 eller
e-post agneta.westling@kirurgi.uu.se
Illustrationer “AnnaW” kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera