Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2001

Skytteanska priset till Brian Barryför forskning om människans rättigheter

Engelsmannen Brian Barry, professor vid Columbia University i New York, hartilldelats skytteanska priset för år 2001 för sitt “grundläggande bidragtill den normativa politiska teorin, utförd med såväl lidelse som klarhet iden stora traditionen från upplysningen”. Priset är på 400 000 kronor ochett av världens största inom samhällsvetenskap. Utdelningen sker vid Uppsala universitet.

Den liberala demokratin har historiskt motiverats med såväl nytto- som
rättighetsargument. Barry hör till det senare lägret och har i ett antal
lärda verk som “Political Argument” och “Justice as Impartiality” fördjupat
och nyanserat rättighetsteorin. Barry argumenterar för opartiskhet som
statsmaktens grundprincip. Oavsett konsekvenserna skall alla människor
behandlas med lika omsorg och respekt. Alla människor är moraliskt sett
jämlika. Staten får inte vara partisk till förmån för någon grupp.
Att förespråka ett sådant universellt värde är i dag inte
okontroversiellt. I jämställdhetens eller mångkulturalismens namn ropar
idag många grupper på särbehandling. I sin senaste bok “Culture and
Equality” vänder sig Barry mot föreställningen att det finns
“grupprättigheter”. Rättigheterna tillkommer i stället varje individ och
får inte kränkas av vare sig etniska, religiösa eller ideologiska skäl.
En bidragande orsak till Barrys ansedda internationella ställning
är hans mångåriga och framgångsrika arbete som redaktör för tidskrifterna
Bristish Journal of Political Science och Ethics.
Skytteanska priset är med sina 400 000 kronor ett av de största i
samhällsvetenskaperna och utdelas vid en högtidlig ceremoni i Uppsala den
29 september 2001.

För ytterligare information, kontakta priskommitténs ordförande professor
Leif Lewin, Uppsala universitet, telefon 018- 471 32 12.

Skytteanska prisets hemsida http:/www.statsvet.uu.se/prize

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera