Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2001

“Kvinnor har ansvaret, män är ett driftstyrt problem”

Vissa bilder av mäns och kvinnors sexualmönster har länge dominerat i svenska sexualpolitiska texter. Kvinnan är föränderlig. Mannen ostyrbar. Hon har ansvaret för den välplanerade sexualiteten. Han är ett driftstyrt problem. Detta har lett till att de direkta sexualpolitiska åtgärderna riktats mot kvinnor. Ibland för att uppmuntra sexuell frigörelse, ibland med krav på återhållsamhet. Mönstret blir synligt i de analyser av offentliga sexualpolitiska texter från 1935-1977 som Birgitta Sandström genomfört och som hon presenterar i sin avhandling.

Analysen av textmaterialet är inriktad mot att förstå olika strategier, tekniker och former för påverkan. Resultatet visar att det i tidiga 1970-talets texter sker en förändring. Det påbjudande och övertalande ersätts av erbjudanden om dialog och samspel. Förändringen kan tydligt avläsas i texter om Gotlandsprojektet, ett sexualupplysningsprojekt som drevs av Socialstyrelsen mellan 1973-1976.

Avhandlingen vänder sig till alla som är intresserade av hur statlig styrning kan fungera, men också till dem som vill fördjupa sig i 1900-talets befolkningspolitiska ambitioner.

Birgitta Sandström har sedan mitten av 1990-talet varit verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har också medverkat i 1999 års revision av kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram och deltagit i Skolverkets granskning av skolornas arbete med sexualitet och samlevnad. Hon har även deltagit i forskningsprojektet Svensk sakprosa och är medförfattare i antologin Verklighetens texter – 17 fallstudier.

Avhandlingens titel: Den välplanerade sexualiteten. Frihet och kontroll i 1970-talets svenska sexualpolitik

Disputationen äger rum fredag 27 april kl. 10.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30. Opponent är professor Anders Gustafsson, Stockholms universitet

Birgitta Sandström kan nås på tfn 08-737 95 38, e-post birgitta.sandstrom@lhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera