Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2001

Vinddrivna interna vågor viktiga för havets dynamik

Turbulenta flöden är vanligt förekommande i naturen, och förekommer exempelvis i atmosfärens gränsskikt (nära marken), i havsströmmar, i floder, eller i strömningen kring en flygplansvinge. Det är viktigt att kunna beskriva effekten av turbulens i vätskor (i atmosfären eller i havet), eftersom den styr hur vätskan blandas. Blandningen är i sin tur viktig att känna till eftersom den påverkar exempelvis ytvattentemperatur, värmetransporter i havet och i atmosfären, molnbildning och nederbördsmängd.

I en stabilt skiktad vätska (vätska med lägre densitet ovanpå vätska med högre densitet) förekommer så kallade interna vågor, vilket komplicerar beskrivningen av turbulens avsevärt. Till skillnad från vanliga ytvågor på havet, kan interna vågor utbreda sig i tre dimensioner, dvs även i vertikal led. Dagens turbulensmodeller som används i havs- och atmosfärsmodeler har endast en väldigt förenklad beskrivning av effekten av de interna vågorna, vilket försämrar möjligheterna att till exempel göra tillförlitliga klimatsimuleringar. Denna avhandling avser att öka förståelsen av turbulens och interna vågor i havet, speciellt i Östersjön.

Resultaten i avhandlingen visar att djupvattenblandningen i Östersjön beror av ett energiflöde från vinden via interna vågor och turbulens. En uppskattning görs av hur mycket energi som behövs i de interna vågorna för att förklara den observerade blandningen i Östersjön, samt hur denna energi dissiperar i tid och rum till turbulent blandning.

Lars Axell
Göteborgs universitet
Institutionen för geovetenskaper/Oceanografi
E-post: Lars.Axell@smhi.se

Lars Axell, Oceanografi, Inst för geovetenskaper, Göteborgs universitet avser att disputera för att avlägga filosofie doktorsavhandling i oceanografi vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Turbulent mixing in the ocean with application to baltic sea modeling”

Datum: Fredagen den 20 april 2001, Tid: Kl 10.00
Plats: Stora Hörsalen, Geovetarcentrum Guldhedsgatan 5 A, Göteborg
Examinator är Prof Anders Stigebrandt Oceanografi, Inst för geovetenskaper
Fakultetsopponent är Prof Wolfgand Fennel IOW Warnemünde TYSKLAND

Tanja Eklind
Informatör
Göteborgs universitet
Naturvetenskapliga fakulteten
Tel: 031-773 48 57
E-post: tanja.eklind@science.gu.se
Internet: http://www.science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera