Tema

Ny behandling för hjärntumörer

Fredagen den 20 april försvarar Anna Karlsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, en avhandling om nya behandlingsmetoder för hjärntumörerna gliom och meningiom med hjälp av cellgiftet estramustin.

Elakartade hjärntumörer drabbar ungefär 1 200 personer per år i Sverige. I de flesta fall uppstår tumören i hjärnans stödjevävnad, gliacellerna, och dessa tumörer kallas gliom. Trots operation och strålbehandling är prognosen vid gliom mycket dålig, med knappt ett års överlevnad för patienter med de allvarligaste formerna. Detta medför att forskning inom detta område känns mycket angelägen. Det finns också hjärntumörer som för det mesta är av godartad karaktär, exempelvis meningiom. Oftast går det att bota patienten genom att operera bort en sådan tumör. Ibland kan operationen inte genomföras, och i dessa fall är det nödvändigt med någon annan behandling, t.ex. cellgifter. Någon väl fungerande alternativ behandling finns dock inte idag och det är därför angeläget att finna uppslag till nya behandlingsmetoder.

Anna Karlsson har forskat kring nya behandlingsformer av de här hjärntumörerna och fokuserat sig på cellgiftet estramustin. I avhandlingen presenteras ett protein som kallas estramustinbindande protein. Det binder till estramustinet och underlättar dess upptag i tumörer, vilket därmed förstärker den celldödande effekten. Halten av estramustinbindande protein är ofta högre i cancerceller än i friska celler, vilket hjälper till att rikta cellgiftet mot just cancercellerna så att endast dessa dödas. Karlsson har visat att estramustinbindande protein finns i hjärntumörer, både gliom och meningiom, samt att estramustinet binds till tumörerna. Dessutom framgår att ju mer elakartade tumörerna är, desto högre halt av estramustinbindande protein har de. Det finns vidare ett samband mellan hög halt av estramustinbindande protein och kort överlevnad hos patienten.

Avhandlingen har titeln ”Estramustine-binding protein in brain tumours and normal brain”. Svensk titel: ”Estramustinbindande protein i hjärntumörer och hjärna”.
Disputationen äger rum kl 9.30 i Sal 244, byggnad 7, 2 tr.
Fakultetsopponent är docent Mårten Fernö, Jubileumsinstitutionen, avd för onkologi, Universitetssjukhuset, Lund.

Anna Karlsson kan nås på tel. 018-40 04 56 eller e-post Anna.Karlsson@onkologi.umu.se

Ny behandling för hjärntumörer

 lästid ~ 1 min