Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2001

Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris år 2000 till Åke Pettersson

Redaktör Åke Pettersson, Stockholm, får Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris för år 2000. Han får det för sin initierade och engagerade mediebevakning under lång tid i radioprogrammet “Vår grundade mening”, ett program som varit en föregångare och säkert också en förebild för många svenska mediemagasin. I “Vår grundade mening” behandlas ofta frågor om offentlighet, censur […]

Redaktör Åke Pettersson, Stockholm, får Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris för år 2000. Han får det för sin initierade och engagerade mediebevakning under lång tid i radioprogrammet “Vår grundade mening”, ett program som varit en föregångare och säkert också en förebild för många svenska mediemagasin. I “Vår grundade mening” behandlas ofta frågor om offentlighet, censur och journalisters arbetsförhållanden i Sverige och andra länder på ett sätt som ger uttryck för ett starkt engagemang i viktiga principiella demokratifrågor.
Prissumman är 30 000 kronor.

Stiftelsen Staten och Rätten bildades genom en gåva den 6 april 1952 och förvaltas av Stockholms universitet. Enligt stadgarna skall stiftelsen ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende.
I stiftelsens styrelse ingår professor Alf Bohlin, tillika ordförande, utsedd av juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, advokat Peter Danowsky, utsedd av Sveriges Advokatsamfund samt redaktören Jan Lindström, utsedd av Publicistklubben. Stiftelsen utdelar årligen ett journalistpris till förtjänt person, som verkat för stiftelsens ändamål.


Närmare upplysningar kan lämnas av ordföranden, professor Alf Bohlin, tfn 08-16 26 01, eller stiftelsens sekreterare, kanslichefen Bengt Johansson, tfn 08-16 20 49, e-post Bengt.Johansson@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera