Artikel från Linköpings universitet
28 mars 2001

Körkort och övningskörning

Förr tog hälften av alla ungdomar körkort vid 18 års ålder. Nu är körkortet inte en lika självklar del i vuxenblivandet: bara en fjärdedel av ungdomarna tar körkort som 18-åringar. Skälen har att göra med både tid, ekonomi och behov.

– Många prioriterar studierna och tycker inte de har tid att ta körkort, säger Hans-Yngve Berg. Han arbetar vid Vägverket i Borlänge, men disputerar i dagarna vid Linköpings universitet på en avhandling om ungdomar och bilkörning.

– Andra föredrar att lägga sina pengar på nöjen, resor eller kläder. Åter andra tycker att bilar smutsar ner miljön, och föredrar att resa kollektivt.

En annan del av avhandlingen handlar om den nya möjligheten att övningsköra från 16 års ålder. Hans-Yngve Berg har studerat hur många som använder sig av den möjligheten och jämfört olika socioekonomiska grupper samt ungdomar med föräldrainriktad, vänskapsinriktad och omvärldsinriktad läggning.

Studien visade att “omvärldsorienterade” tjänstemannabarn övningskört mest, 52 timmar, mot 18 timmar hos “föräldraorienterade” arbetarbarn. Flickor övningskörde också generellt sett mindre än pojkar. Skillnaderna är inte oviktiga, eftersom nya bilförare med lång övningskörning bakom sig råkar ut för betydligt färre olyckor.

En annan delstudie utgick från en enkät där ett antal 20-åringar fick beskriva sin inställning till bilar, musik, alkohol, bio, samhällsengagemang, läsning m. m., samt om de varit orsak till någon trafikolycka. Ur svaren kunde man få fram fyra högrisk- och två lågriskprofiler.

– Det borde vara mer effektivt att skräddarsy olika material för dessa olika målgrupper än att dra alla ungdomar över en kam, kommenterar Hans-Yngve Berg. Det senare är dock vad som brukar ske i trafiksäkerhetskampanjer.

Avhandlingen heter Understanding subgroups of novice drivers. A basis for increased safety and health. Disputationen äger rum den 6.4. Hans-Yngve Berg träffas på tel 0243-750 63 eller 070-310 6485, e-post hans-yngve.berg@vv.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera