Artikel från Stockholms universitet
27 mars 2001

Studenter undervisar elever

Att förse grundskolor och gymnasier med lärarvikarier är affärsidén bakom företaget Lärarjouren som Stockholms universitet Holding AB är delägare i sedan årsskiftet. Lärarjourens grundare Ulrika Frisén-Björk kom på idén under sin mammaledighet då hon arbetade som vikarie och hon utformade sitt koncept efter de behov hon såg. Samtidigt studerade hon statistik och företagsekonomi vid universitetet och fick genom Idéagenten, som arbetar med utveckling av studentprojekt kontakt med SU Holding AB.

– Vi vill öppna en kanal mellan skolan och universitetet för att i första hand föra ut universitetets samlade kunskap, säger Ulrika Frisén-Björk.
I dag har Lärarjouren ett tjugotal studenter anställda som arbetar som lärarvikarier i skolor i Storstockholm. Studenterna väljer själva hur mycket och när de vill arbeta.
– Vi ger studenterna möjlighet att praktisera sina ämneskunskaper på en nivå som svarar upp mot deras akademiska kompetens, de får prova på läraryrket och personligen utvecklas under tiden som vikarie, säger Ulrika Frisén-Björk. På det sättet hoppas vi kunna bidra till att den annalkande lärarbristen mildras och att läraryrkets status ökar. Studenterna får stöd och hjälp på olika sätt från Lärarjouren.
– Våra vikarier arbetar med ett arbetsverktyg som är exklusivt för Lärarjouren – där finns spännande och dynamiska ämnesuppslag för lektioner som bottnar i universitetets kunskap, likväl som till exempel en egen policy mot mobbing.
Ulrika Frisén-Björk berättar att det handlar om att utveckla en tvåvägskommunikation mellan universitetet och skolan som förutom de inblandade även gagnar samhälle, utveckling och nationell tillväxt.
– Vi ger barn och ungdomar i skolan ämneskompetenta lärarvikarier som dessutom verkar som positiva förebilder. För många ungdomar känns universitetsstudier avlägset och ouppnåeligt – vi kan berätta vad som studeras inom olika ämnesområden och ge dem ett smakprov på kunskap som förhoppningsvis ger mersmak, säger Ulrika Frisén-Björk.

En av Lärarjourens studenter är Maria Helmer som nu har ett studieuppehåll efter att bl. a. ha läst statsvetenskap och nationalekonomi.
– Lärarjouren ger mig möjlighet att testa hur det är att vara lärare och om jag passar för det. Hon trivs som lärare och kommer att söka till Lärarhögskolan i höst.
De skolor som anlitar flera av Lärarjourens lärarvikarier, bl.a Hemmestaskolan på Värmdö är mycket nöjda.

För ytterligare information om Lärarjouren kontakta Ulrika Frisén-Björk, tfn 16 15 80, e-post lararjouren@holding.su.se. eller www.lararjouren.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera