27 mars 2001

Chalmers miljöforskning samarbetar med världens främsta

Chalmers tekniska högskola blir en del av en unik universitetsallians i världsklass. Alliansen kallas AGS och ägnar sig åt global miljöforskning utan gränser. Tack vare framgångsrik miljöforskning har Chalmers bjudits in av de övriga tre deltagarna, toppuniversiteten MIT i USA, ETH i Schweiz och University of Tokyo i Japan. Ett beslut under måndagen om bidrag till inträdesbiljetten på tio miljoner dollar ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör det möjligt för Chalmers att tacka ja till inbjudan.

Alliance for Global Sustainability, AGS, skapades 1994 för att stödja den globala forskningen om en uthållig utveckling i världen. Man ville dra största möjliga nytta av forskningen inom tre av världens främsta universitet; Massachusetts Institute of Technology, MIT, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH och University of Tokyo. Tillsammans skulle man undersöka miljöproblem utan gränser, en forskning som inte nås genom finansiering på nationell eller EU-nivå. Starkt engagemang från industrin är en nyckel till AGS´ framgång.
– Att Chalmers speciellt bjuds in att delta i detta samarbete är ett bevis på vår styrka inom miljösystemanalys och ett resultat av vår strategiska satsning på sju nya miljöprofessorer, det vi kallar Chalmers miljöinitiativ, säger professor Greg Morrison .
– Detta är en stor fjäder i hatten för Chalmers och ett klart kvitto på att vår miljösatsning är internationellt sett mycket konkurrenskraftig. Dessutom stärker AGS-samarbetet hela Göteborgsregionen i dess satsningar på miljö och ett uthålligt samhälle, menar en nöjd rektor på Chalmers, Jan-Eric Sundgren.
De projekt AGS väljer att samlas kring är alltid baserade på verkliga problem som berör hela världen. Internationella lag av ledande forskare samlas i tvärvetenskapliga grupper med uppgift att attackera de miljöproblem som hindrar en uthållig utveckling. De fyra områden som Chalmers forskare initierar är Vatten, energi och transportfrågor i Afrika, Uthållig positionering av industrin, Luftkvaliteten i Kinas tätorter och Uthålligt byggande.

För ytterligare information kontakta professor Greg Morrison, tel: 031-772 1937, epost: greg.morrison@wet.chalmers.se eller informationsdirektör Bodil Vesterlund, tel: 031-772 2548, epost bodil.vesterlund@adm.chalmers.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera