Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2001

Ny, skonsammare, operationsteknik åtgärdar skallmissbildning hos barn

En ny operationsteknik vid skallmissbildningar hos barn har utarbetats vidSahlgrenska universitetssjukhuset. Tekniken syftar till att minimera detkirurgiska ingreppet och samspela med barnets naturliga tillväxt.

Pressmeddelande från medicinska fakulteten, Göteborgs universitet

Metoden innebär att inopererade fjädrar påverkar skallens tillväxtriktning
och strävar till att, med låg, kontinuerlig kraft, normalisera skallens
form. De nu aktuella forskningsresultaten visar att man på så sätt minskar
operationsingreppets omfattning.

För barn med skallmissbildning innebär metoden en betydande förbättring då
sjukhusvistelse och konvalescens minskas och möjligheter till ännu bättre
slutresultat öppnats.

Fortsatt forskning fokuserar bland annat på att finna bästa material för
fjädertillverkning och målet är att minska ingreppets storlek ytterligare.
Redan nu experimenteras med fjädrar som löser upp sig själva och försvinner
efter avslutat jobb.

Metoden har stor utvecklingspotential och kommer redan under innevarande
termin att resultera i ytterligare en avhandling.

Liknande tankar för skallomformning är kända från antiken och bland annat
bandagerades skallen på Egyptiska prinsessor omkring 1300 f. Kr. för att
uppnå ett långt och högt bakhuvud som tecken på skönhet.

Leg läkare Fredrik Gewalli, tel: 0733-80 09 40, 035-371 70, 031-342 1000
sökare 7930, fax: 031-342 1209, e-post: fredrik.gewalli@plast.gu.se

Handledare, Professor Claes Lauritzen, tel 031- 342 41 34
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för
plastikkirurgi.
Avhandlingens titel: Dynamiska principer inom kraniofacial kirurgi –
expander element och deras kirurgiska applikation
Avhandlingen försvaras onsdagen 28 mars klockan 13.00, aulan Sahlgrenska.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera