Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2001

Proteinet (POR) kräver sin hjälpkomponent (NADPH) för korrekt membrankontakt: en unik mekanism?

För att liv ska existera på jorden krävs energi från solljuset. Solljusets energi fångas in av växternas gröna färg, klorofyll, och omvandlas till användbar kemisk energi. För att klorofyll ska bildas krävs ljus. Det ljusberoende steget katalyseras av ett protein, POR, som är aktivt i växtcellens ljusinfångande del, kloroplasten.

Proteinet tar sig in till kloroplastens via en välkänd transportväg. Transporten kräver energi, ATP, men inte proteinets substrat som andra forskares resultat gjort gällande. Inuti kloroplasten förflyttar sig sedan proteinet till ett inre membran. För att proteinet ska sätta sig på det inre membranet har proteinets sammansättning en viktig roll. Stor betydelse har laddningar inuti proteinet. Däremot är laddningar inte lika viktiga om de sitter på proteinets ändar.

Om man tar bort en bit av proteinets ena ända kan proteinet ändå ta sig in i kloroplasten men inte sätta sig på de inre membranen. Denna ända tros därför hjälpa till att förankra proteinet. Dessutom måste hjälpkomponenten finnas närvarande för att proteinet ska fästa korrekt. Det finns många andra protein som fäster till det inre membranet men inget av dessa har behövt denna hjälpkomponent. Proteinets behov av hjälpkomponeneten för korrekt kontakt med det inre membranet verkar därför vara en unik mekanism.

Henrik Aronsson, Fysiologisk botanik, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet, disputerade för filosofie doktorsexamen i Fysiologisk botanik fredagen den 9 mars 2001 med avhandlingen “Plastid import and membrane association of NADPH: protochlorophyllide oxidoreductase (POR) – a key enzyme in chloroplast development”.
Examinator var Prof. Christer Sundqvist, Fysiologisk botanik, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet.
Fakultetsopponent var Prof. Kenneth Cline, University of Florida, Gainesville, USA.Henrik Aronsson är uppvuxen i Kulltorp, Gnosjö kommun och sedan 1991 studerande i Göteborg.

Henrik Aronsson
Göteborgs universitet
Botaniska institutionen
Fysiologisk botanik
Tel: 031-7732607
Mobil: 0736-824771
E-post: har@fysbot.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera