Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2001

Fler gupp löser inte alla problem

Bilister måste förmås att köra med låg hastighet för att närma sig nollvisionen, och dessutom med jämn hastighet för att avgasutsläppen inte ska öka. Detta är inte möjligt att åstadkomma enbart med hjälp av trafikgupp, visar Joachim Karlgren vid Tema stad & trafik på Chalmers i en ny doktorsavhandling.

Bilister måste förmås att köra med låg hastighet för att närma sig nollvisionen, och dessutom med jämn hastighet för att avgasutsläppen inte ska öka. Detta är inte möjligt att åstadkomma enbart med hjälp av trafikgupp, visar Joachim Karlgren vid Tema stad & trafik på Chalmers i en ny doktorsavhandling.

Dagens krav på säkrare trafikmiljö och på minskade avgasutsläpp vållar problem för dem som har till uppgift att åstadkomma dessa förbättringar. Om det är möjligt att förmå bilisterna att sänka hastigheten kommer både antalet olyckor och olyckornas svårighetsgrad att minska. Men för att även avgasutsläppen ska minska krävs att bilisternas hastighet dessutom är jämn, eftersom ett ryckigt körbeteende med många accelerationer och inbromsningar leder till ökade avgasutsläpp.

Om inte respekten för hastighetsgränserna ökar dramatiskt, finns det endast olika former av tvingande åtgärder att tillgå för att förmå bilisterna att köra långsammare.
Dessa kan vara antingen gupp, avsmalningar och sidoförskjutningar, eller i framtiden elektronisk hastighetsreglering av fordonen.

I avhandlingen har ett stort antal fordons hastighet mätts med laserkamera (av samma typ som polisen använder) längs gatusträckor på flera hundra meter. Med materialet har hastighetsprofiler skapats, som visar fordons hastighetsförlopp, det vill säga hur bilisterna ökar och minskar sin hastighet längs en gata.

Flera olika gator i Stockholm, Göteborg och Uddevalla studerades före och efter att de utrustades med olika farthinder. När resultaten jämförs med tidigare genomförda studier visas att dessa har underskattat hur mycket ryckigare körbeteendet blir av gupp. Detta beror bland annat på att man i dessa studier har utgått från att bilister på en gata med gupp kör snabbast mitt emellan guppen och långsammast mitt på guppen. I själva verket kör bilisterna snabbast när nästan två tredjedelar av sträckan mellan guppen har passerats och som långsammast först ett par meter efter guppet har passerats.
Resultaten visar också att bilisters medelhastighet alltid ökar mellan två gupp, oavsett avståndet mellan dem. Även där avståndet var så kort som 20 meter, ökade medelhastigheten med flera km/h.
Detta leder till slutsatsen att det är omöjligt att förmå bilisterna att köra med både låg och jämn hastighet enbart med hjälp av gupp. Dessutom kan guppen medföra ökade avgasutsläpp, eftersom de leder till ett ryckigt körbeteende.

Avhandlingen “Bilars hastighet längs gator med gupp” försvaras vid en offentlig disputation den 23 mars, kl 09.00 i sal A2, Arkitekturhuset, Sven Hultins gata 6, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

För mer information kontakta:
Joachim Karlgren, Tema stad & trafik, 031-772 2451, jocke@arch.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera