Tema

Nya professorer vid Stockholms universitet

Fabrizio Zilibotti
har anställts som professor i makroekonomi med placering vid Institutet för internationell ekonomi.
Fabrizio Zilibottis forskningsområde är fr.a. makroekonomi, tillväxtteori och arbetsmarknadsanalys. Hans nuvarande forskning inkluderar studier av arbetslöshetsförsäkringens politiska ekonomi, upprätthållandet av välfärdsstaten, ekonomisk migration och avgörande faktorer för skillnaden i produktivitet mellan i- och u- länder. Han har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter och böcker och är medredaktör i flera av dessa.


Jonas Agell
har anställts som professor i nationalekonomi
Jonas Agell har genom åren bedrivit forskning kring skattesystemets effekter och om stabiliseringspolitik och statsskuldspolitik. Han var med och ledde den vetenskapliga utvärderingen av 1991 års skattereform (”århundradets skattereform”), och han har varit ledamot av regeringens Ekonomiska Råd. Under senare år har hans forskning främst gällt olika aspekter på arbetsmarknadens funktionssätt.

Nya professorer vid Stockholms universitet

 lästid ~ 1 min