Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2001

Makroglobulindefekt orsak till MS?

Lördagen den 17 mars försvarar Martin Gunnarsson, Inst för klinisk mikrobiologi, immunologi, Umeå universitet, en avhandling som pekar på ett samband mellan alpha2-macroglobulin och sjukdomen MS (multipel skleros).

Genom att undersöka ett blodäggviteämne, s.k. makroglobulin, från både friska personer och patienter med MS har Gunnarsson kunnat visa att denna molekyl genomgår stora formändringar när den utövar sin funktion som hämmare av de enzymer som bryter ner proteiner. Gunnarsson har etablerat ett flertal nya immunkemiska reagens (monoklonala antikroppar), som kan särskilja olika former av makroglobulinet.

Hos MS-patienterna tycks makroglobulinet vara förändrat i sin molekylära struktur och fungera sämre. Detta medför att dessa nedbrytande enzymer kan tillåtas att utöva sin funktion inne i hjärnan och därmed bidra till att skapa de proteinfragment som antas utlösa sjukdomen. Så småningom leder detta till den immunreaktion mot den egna hjärnvävnaden som dominerar bilden av multipel skleros.

Fynden i avhandlingen kan ha stor betydelse för hur sjukdomen i framtiden kan diagnostiseras och behandlas.

Avhandlingen har titeln “The conformational complexity of alpha2-macroglobulin and its relation to multiple sclerosis”. Svensk titel “Alpha2-macroglobulins komplexitet och dess relation till multipel skleros”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal E04 vid Immunologiska avdelningen.
Fakultetsopponent är docent Hans-Peter Müller, Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi, Lunds Universitet.

Martin Gunnarsson finns på tel. 090-785 35 76, e-post: martin.gunnarsson@climi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera