Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2001

Perspektiv i attityder och beslutsfattande

En avhandling som nyligen lagts fram av Anna Blom Kemdal vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet består av en intervjustudie av personligt beslutsfattande, två studier där kvalitativ och kvantitativ metodik använts för att undersöka attityder till djurförsök och förklaringar av beteendet hos människor med samma eller en annan attityd som man själv, samt en introduktion som handlar om perspektivets betydelse för beslutsfattande, attityder och förklaringar. Perspektiv (positivt/negativt, vem man identifierar sig med) antas vara relaterat till människors beslut och attityder.

Studie 1 visar att förnuft, känslor, yttre omständigheter och egna handlingar är betydelsefulla i människors viktiga personliga beslut (skilja sig, byta jobb). Ofta vet man innan man har fattat beslutet hur man vill välja och sedan försöker man hitta argument för det (t.ex. “den här bilen har mycket rost, men den har taklucka”). Det verkar vara en fördel att vara medveten om både förnuft och känslor innan beslutet för att bli mer nöjd med sitt beslut efteråt. De som berättade om negativa känslor, som oro och ångest, före sina beslut var mer nöjda med sina beslut efteråt, då de kände positiva känslor som glädje och lättnad.

Studie 2 och 3 visar att personer med attityder för eller mot djurförsök förklarade beteendet hos den grupp med samma attityd som de själva (forskare som använder djurförsök eller djurskyddsrepresentanter) mer med yttre faktorer, fakta och ädla motiv. Beteendet hos dem med motsatt attityd förklarades mer med inre faktorer (känslor, missuppfattningar av fakta, egoistiska skäl). Olika grupper tänkte på olika sätt, men kunde också leva sig in i hur moståndaren tänkte. De olika attityderna verkade alltså inte bero på att man inte kände till eller förstod motståndarens argument, utan på att man valt att se på frågan utifrån ett perspektiv där en viss typ av argument (som talar för eller mot djurförsök) är mer framträdande.

Avhandlingens titel: Perspectives in Atitudes and Decision Making

Anna Blom Kemdal kan nås Psykologiska institutionen, tfn 08-16 38 73, e-post aakl@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera