22 februari 2001

Snabba leveranser viktigare än priset: gruvindustrin undersökt i Luleå

Det är inte inköpspriset som avgör valet av leverantör i gruvindustrin. Avgörande är i stället låga underhållskostnader och snabba leveranser av reservdelar.Det visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Cristina Baptista, Avdelningen för industriell marknadsföring, har i sin avhandling undersökt hur gruvföretag gör sina inköp och hur de utvecklar sina relationer med leverantörer av gruvutrustning av investeringskaraktär (dumprar, gruvborrmaskiner osv).

Gruvindustrin har genomgått många strukturella förändringar de sista 20 åren. Globalisering, avreglering och privatisering, teknisk utveckling och miljömedvetande är externa faktorer som tvingar gruvföretag att producera till allt lägre kostnader för att behålla sin lönsamhet. Investeringar i rätt gruvutrustning och etablering av goda relationer med leverantörer kan innebära stora besparingar och en stor effektivisering av produktionsprocesser.

Cristina Baptista har undersökt de svenska gruvföretagen LKAB, Boliden Mineral AB, Ammeberg Mining AB, Terra Mining AB, polska KGHM och de två portugisiska gruvföretagen Somincor och Beralt, Tin & Wolfram. Fyra långvariga relationer mellan dessa företag i Portugal och deras leverantörer av underjordsutrustning (Atlas Copco och Sandvik) har också undersökts närmare.

Undersökningen visar att alla gruvföretag i grova drag har liknande inköpsbeteende när det gäller sina inköp av utrustning. Produktionsavdelningar har stor påverkan och fattar de viktigaste besluten när det gäller sådana inköp.

Viktiga faktorer för valet av leverantör är att leverantören kan anpassa sin utrustning till de speciella behov och krav som kunden kräver. Alla gruvor har en unik miljö och kräver därför anpassad utrustning. Inköpsprisets påverkan är inte avgörande vid val av leverantör. Däremot är underhållskostnader och snabba leveranser av reservdelar avgörande i valet.

Tendensen är att man inte äger utrustningen, utan köper produktionstimmar på utrustningar av leverantörer. Därför är det viktigt att dessa leverantörer är beredda att ändra sin försäljning från att enbart ha försäljningskontor till att kunna erbjuda god “after-sales service” med kunnig teknisk personal. Gruvföretagen söker därför bra och långvariga relationer med leverantörer.

Cristina Baptista är född i Lissabon 1963, utbildad gruvingenjör (Lissabons tekniska universitet) 1985. Anställd vid Boliden Contech i Portugal (1986-1988), Pirites Alentejanas (1989), Boliden Mineral i Sverige (1990), Maintec AB (1991). Universitetsstudier i Luleå, ekonomutbildning 1992-1993; började som doktorand i Luleå 1994.

Avhandlingens titel: Buying Behavior and Long-term Relationships in the Metal Mining Industry. Opponent: docent Lars Haglund, Karlstads universitet. Ordförande: bitr professor Esmail Salehi-Sangari, Luleå tekniska universitet.

Disputationen sker måndagen den 26 februari kl 13.00 i LKAB-salen, Alfa-huset.

Upplysningar: Cristina Baptista, tel 0920-723 22 (cristina.baptista@ies.luth.se), eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111 (jan.nyberg@adm.luth.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera