Tema

Ny metod för att mäta tillväxthormon

Med en ny metod kan man säkrare utvärdera ett barns insöndring av tillväxthormon. Nu kan man också, för första gången, jämföra kroppens cirkulation av en biokemisk markör för biologiskt aktivt tillväxthormon mellan alla grupper av barn, från 1 till 18 år.

Doktorsavhandling: GH secretion in children – methodological aspects of determining immunoreactive and bioactive isoforms. Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelning för pediatrik, som försvarades fredagen den 9 februari 2001.

De metoder som idag används för mätning av halter av tillväxthormon i blodet bygger på att antikroppar känner igen olika delar av hormonet. Avhandlingen visar att genom att kombinera resultaten från flera metoder kan man uppskatta förhållandet mellan det vanligast förekommande tillväxthormonet och förekomsten av andra former av tillväxthormon.
Vidare visar denna avhandling att vissa korta barn har en ökad andel av andra former av tillväxthormon än den vanligast förekommande i blodet.
Då de metoder man använder idag inte förmår spegla den biologiska aktiviteten av hormonet presenteras i denna avhandling en ny metod där en hybridreceptor används för att mäta hormonet. För en tillväxtfaktor, (IGF-I), vars halter i blodet ofta används som ett mått på halten biologisk aktivt tillväxthormon i cirkulationen, presenterar avhandlingen en referens, vilken möjliggör jämförelse mellan barn – oberoende av deras ålder, kön och pubertetsutveckling. Detta möjliggör för första gången jämförelse av IGF-I nivåer mellan alla grupper av barn mellan 1 till 18 år.
Tillväxthormon i blod utgörs av flera olika former av hormonet med varierande biologisk aktivitet. Den biologiska effekten av ett hormon är ett samspel mellan mängden biologiskt aktivt hormon i cirkulationen och vävnaders känslighet för hormonet.
Hybridreceptorn är tänkt att användas för utveckling av en ny metod, för analys av mängden biologiskt aktivt tillväxthormon i blodet.

Med lic Chatarina Löfqvist, tel 031 – 343 4791, fax 031 – 343 5540,
mobil 0705 – 394617
e-post Chatarina.lofqvist@sahlgrenska.se

Huvudhandledare:
Professor Kerstin Albertsson Wikland, tel 031 – 343 5165

Ny metod för att mäta tillväxthormon

 lästid ~ 1 min