Tema

Användbara grodceller

Grodor, fiskar, reptiler och många ryggradslösa djur kan ändra färgen på sin hud genom förändringar i hudens pigmentceller. Annika Karlsson från den mångvetenskapliga forskarskolan Forum Scientum vid Linköpings universitet har studerat denna process, som skulle kunna användas för att utveckla nya biosensorer.

Färgförändringarna i djurens hud orsakas av hormonet melatonin. Om blodet i t ex huden på en groda innehåller höga mängder melatonin, så kommer melaninkornen i hudens pigmentceller att klumpa ihop sig så att hudcellerna blir färglösa i stället för mörka.

Annika Karlsson har lyckats förändra grodceller så att de även reagerar på morfin i stället för på melatonin. De visar alltså genom att förändra färg om ett prov innehåller morfin eller inte.

Morfin har i det här fallet bara använts som en testsubstans. Målet för den farmakologiska forskargruppen är att utveckla en sensor för LPA (lysophosphatidic acid), en substans i blodet som tycks höra samman med en viss typ av svårdiagnosticerad äggstockscancer. Om linköpingsforskarnas fortsatta arbete går enligt planerna, så skulle modifierade grodceller genom sina reaktioner på blodprov från patienter kunna visa om patienten i fråga verkligen har cancer eller inte.

Avhandlingen heter Signaling for color change in melanophores and a biosensor application. Annika Karlsson disputerar den 23.2. Hon nås på tel 013-22 10 86 eller e-post Annika.Karlsson@imv.liu.se.

Användbara grodceller

 lästid ~ 1 min