Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2001

Elda med biomassa lönar sig

Just nu är elpriserna låga, eftersom elmarknadens avreglering i Sverige skärpt konkurrensen. Men om elpriserna går upp till den nivå de låg på för ett par år sedan, vilket de väntas göra, så kommer biomassa för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med både el och olja.

Annelie Carlson från avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet har i sin lic-avhandling simulerat användningen av biobränsle i tre län – Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Östergötland. Simuleringen har gjorts med en metod kallad Modest, utvecklad vid avdelningen för energisystem. Metoden har redan använts för att hitta den mest lönsamma kombinationen av energislag och investeringar för ett 40-tal kommunala fjärrvärmeverk.

När Annelie Carlson matade in sina grunddata låg elpriserna högre än idag. Därför vågar hon inte säga att biomassa just nu lönar sig jämfört med elvärme. Men den gjorde det alltså för ett par år sedan, och den pågående avregleringen på kontinenten väntas höja elpriserna i Sverige drastiskt i framtiden.

Enligt studien är det lönsamt, även med investeringskostnaderna inräknade, att installera pelletsbrännare i oljepannor och kombipannor i både småhus och flerbostadshus. Att detta inte gjorts i större utsträckning beror på traditionellt tänkande och misstro mot nya system snarare än på verkliga ekonomiska analyser, tror Annelie Carlsson. Även för en del fjärrvärmeverk kan det vara lönsamt att gå över från olja till flis.

Ännu mer lönsamt blir det om man också tar med externa, samhällsekonomiska effekter i beräkningen: miljöeffekter, självförsörjningseffekter och sysselsättningseffekter. På alla tre områdena ligger biobränslena väl till, eftersom de utgör en förnybar råvara som finns i landet och som ger sysselsättning.

“Om alla handlar ekonomiskt rationellt enligt dagens förutsättningar minskar de externa kostnader som det tekniska energisystemet ger upphov till från ca 230 till ca 110 miljoner kronor per år i Jämtland/Härjedalen, från ca 480 till ca 180 miljoner per år i Västernorrland och från ca 575 till ca 320 miljoner per år i Östergötland”, heter det i slutkapitlet.

Lic-avhandlingen heter Externa kostnaders inverkan på tekniska energisystem. Annelie Carlson träffas på tel 013-28 27 34, e-post annca@ikp.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera