Tema

Miljoner till forskning om Facilities Management på Chalmers

Byggforskningsrådet satsar inom sitt insatsområde ”Byggherren med kundeni fokus” nio miljoner kronor på Chalmers för forskning ochforskarutbildning inom området Facilities Management.


Facilities Management innebär att utforma och anpassa byggnader till den
verksamhet som skall bedrivas i dem. Begreppet omfattar inte bara
arkitekter och byggare utan till exempel också organisationsexperter,
beteendevetare, ekonomer och logistiker. Facilities Management är ett
starkt insatsområde på Chalmers med medverkande från många olika
institutioner.

Andra viktiga finansiärer i Chalmers satsning är Landstinget Dalarna,
Norra Älvstranden Utveckling AB och Västra Götalandsregionens
Fastighetsförvaltning – Västfastigheter samt Västra Götalandsregionen –
Regionutvecklingssekretariatet

– Tyvärr finns det inget bra svenskt ord för Facilities Management säger
Jan-Åke Granath, en av de ansvariga för Facilities Management på
Chalmers. Inte heller tyskar eller japaner har lyckats översätta
begreppet till sina språk. Vår definition av facilities management är
”utformning av byggnader och organisation av tjänster knutna till
byggnaden med tanke på nyttan för användarnas kärnverksamhet”. Nyttan
skall utgå från patienternas bästa i vården, elevernas inlärning i
skolan eller kvaliteten på produkterna i industrin.

Facilities Management är stort i USA, Europa och Japan. I Holland
utbildas 5000 FM-ingenjörer varje år. Liksom även i Norge och Finland
ges en treårig utbildning på högskolenivå. På Chalmers har vi valt en
något annorlunda väg, nämligen att utbilda civilingenjörer, ekonomer,
beteendevetare och arkitekter som redan är verksamma inom området. Sedan
några år tillbaka ger Chalmers kurser för yrkesverksamma som delvis
finansieras av KK-Stiftelsen. Dessutom ges kurser i forskar-utbildningen
samt i grundutbildningen för arkitekter och civilingenjörer.
Utbildningarna har starka internationella inslag och Chalmers forskare
finns med i internationella nätverk och samarbetar aktivt med andra
högskolor och många företag, t ex Celero Support, NCC, Rentokil och
Ericsson Microwave Systems, Thorsman samt BMW, ABB i Finland, DAF
Trucks och Philips Components i Holland. Bland universitet som Chalmers
samarbetar med kan nämnas Tekniska högskolan i Helsingfors, University
of Salford, England och Eindhoven University of Technology i Holland.
EuroFM Network har 58 medlemsorganisationer i 18 stater.

– På Chalmers har vi ett brett samarbete över olika områden och förutom
Arkitektur är Teknikens ekonomi och organisation, Väg- och vattenbyggnad
samt Maskinteknik engagerade i verksamheten. Tyngdpunkten hos oss ligger
på temat ”Rum och process” säger Jan Bröchner, professor vid Sektionen
för teknikens ekonomi och organisation och en av de ansvariga för
Facilities Management på Chalmers.

Sveriges landsting och Landstingsförbundet bekostar tillsammans med ett
antal arkitektföretag landets enda professor i vårdbyggnadsforskning,
Åke Wiklund, genom Forum för Vårdbyggnads-forskning.

En annan professur, i byggnadsprogrammering bekostas av Postfastigheter
och med det nya anslaget räknar vi med att kunna anställa flera nya
forskarstuderande samt finansiera en gästprofessor. Angelägna
forsknings-områden är modellering och simulering för planeringsinsatser
inom vården

Just inom vårdsektorn pågår flera projekt, bland annat ett doktorsarbete
att utforma en simuleringsmodell som gör det möjligt att förutse
nödvändiga förändringar i vården och i lokaler (Dalarna). Ett annat
arbete innebär utveckling av nya metoder för fortlöpande planering av
vårdanläggningar,så att det blir bättre för patienterna.

Jan Ahlin och Göran A. Lindahl forskare på Chalmers samt Mats Eklöf
legitimerad psykolog ingick i det team som belönades 1999 tillsammans
med Göteborg Energi och deras konsulter för årets bästa Facilities
Management-insats av IFMA International Facility Management Association.
Chalmers bidrag behandlade en tvärvetenskaplig utvärdering av
planeringsprocess och ombyggda kontorslokaler för Göteborg Energi Nät
AB. Ombyggnaden var ett pilotprojekt inom Göteborg Energi för att
effektivisera verksamheten genom nya kontorslösningar och skall användas
i den fortsatta utvecklingen av verksamheter och lokaler inom Göteborg
Energi.

Ytterligare information:
www.fm.chalmers.se
Professor Jan Bröchner, Service Mangement, Teknikens ekonomi och
organisation,tel 031-772 5492
Docent Jan-Åke Granath, Facilities Management, Arkitektur,
tel 031-772
2484

Miljoner till forskning om Facilities Management på Chalmers

 lästid ~ 3 min