Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2001

Nära samband mellan kulturliv och hälsa

Tisdagen den 13 februari försvarar Boinkum Benson Konlaan, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, socialmedicin, Umeå universitet, en avhandling som påvisar ett nära samband mellan kulturaktivitet och (god) hälsa.

Avhandlingen syftar till att undersöka sambandet mellan deltagande i kulturlivet och hälsa. Resultaten tyder på att det finns ett sådant nära samband. En god hälsa har naturligtvis i sig betydelse för deltagandet, men resultaten tyder också på att fritidsaktiviteter har effekter på överlevnaden och att det finns specifika effekter av vissa kulturutbud på hälsan och dess bestämningsfaktorer.

Resultaten med hänsyn till överlevnadsfaktorerna grundar sig på studier av slumpmässiga urval om fler än 7 000 och 12 000 personer som följts under mellan 9 och 20 år, och med hänsyn till upplevd hälsa på fler än 3 000 personer som följts under 8 år. Dessutom ingår ett experiment med kulturell stimulering av ett tjugotal frivilliga deltagare som följts med avseende på hälsobestämmande faktorer.

Avhandling har titeln “Cultural Experience and Health: The coherence of health and leisure time activities”. Svensk titel: “Kulturupplevelse och hälsa”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Töres Theorell, Stockholm.

Boinkum Benson Koonlan finns på socialmedicinska enheten, tel. 090-785 27 87 Hans e-postadress är boinkum.bk@socmed.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera