Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2001

Vårens öppna föreläsningar har Europa i fokus

*Gränser för Europa*Strindberg i Europa – då och nu*EU och Sverige @ vart är vi på väg?*En europeisk värdegemenskap*Frihandel på miljöskyddets bekostnad*Hotas den biologiska mångfalden av den politiska enfalden?*När svenska språket blev politik*Språket, företaget och kulturen*Språk och identitet – en förhandlingsfråga*Det skönlitterära språket*Peter den store: europeisering och envälde

Det är bara några rubriker på de öppna föreläsningar som ges vid Stockholms universitet under våren. De ingår i olika föreläsningsserier som alla har Europa som tema, valt med anledning av att Sverige är EU:s ordförandeland under årets första hälft. Det gäller både de sedvanliga tisdagsföreläsningarna med serien Sverige i Europa – Europa i Sverige och Lördagsakademiens EU på ont och gott. Slaviska institutionen ger en serie om Ryssland igår och idag.
EU och Europarådet har utlyst år 2001 som Det europeiska året för språk. Universitetet bidrar med seminarieserien På tal om språk.
Alla föreläsningar är gratis och innehåller en frågestund.
– Vårens öppna föreläsningar visar mångfalden och aktualiteten i universitetets forskning. Det är ett utmärkt sätt att låta allmänheten i och runt Stockholm lära känna sitt universitet och möta dess framstående forskare, säger Gustaf Lindencrona, universitetets rektor.

Se även www.su.se
Närmare information om språkåret finns på www.sprakaret.su.se

Redan när dåvarande Stockholms högskola startade sin verksamhet för över 125 år sedan var öppna föreläsningar en viktig del. Traditionen har tagits upp sedan mer än tjugo år. Syftet med dem är att i populärvetenskaplig form ge exempel på den forskning som bedrivs vid universitetet och låta publiken möta dess forskare och ta del av dess verksamhet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera