Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2001

Nu startar Naturvetenskap 2001

PressmeddelandeNaturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitetVetenskapsrådet


Nu startar Naturvetenskap 2001
Naturvetenskap 2001 arrangeras av Naturvetenskapliga fakulteten vid
Göteborgs universitet tillsammans med Vetenskapsrådet. 1996 instiftade det
dåvarande Naturvetenskapliga Forskningsrådet en budkavle som vandrar mellan
universiteten och i år är det Göteborgs tur. Meningen med budkavlen är att
universiteten ska göra en särskild satsning för att föra ut
naturvetenskapen i samhället och informera allmänheten om den forskning som
görs.
Vi inviger det naturvetenskapliga året i Göteborg med två späckade dagar.
Allmänheten är inbjuden att lyssna till föredrag, testa experiment och
ställa frågor till vår expertpanel.
Under den första dagen kommer flera föredrag att hållas. I sin forskning
gör Maria Sundin datorsimuleringar av stjärnornas banor i rymden. Hon
berättar om detta och sitt samarbete med en amerikansk konstnär som
använder stjärnornas spår i sin konst.
Hur den moderna växtgenetiken kan komma att förändra det vi äter berättar
Olof Olsson. Ny kunskap ger nya möjligheter att öka den globala
matproduktionen och att förbättra matens näringsinnehåll.
Både djur och människor ändrar färg. Varför, och hur går det till? Detta
svarar Margareta Wallin Peterson på.
Birger Schmitz berättar om massutdöenden av djurarter i jordens historia.
Ett är dinosauriernas död. Ett annat, det sjätte stora massutdöendet, pågår
idag och hotar att ta ifrån oss sånglärka och gök.
Dagen avslutas med att barn i låg- och mellanstadiet ställer frågor till
vår forskarpanel. Forskarna svarar också på övriga åhörares frågor.
Invigningens andra dag innehåller bland annat en debatt om
forskningsfinansiering. I debattpanelen sitter Carl Lindberg, biträdande
statssekreterare i utbildningsdepartementet, Kåre Bremer och Susanne Hol
mgren, Vetenskapsrådet, Jan S Nilsson, Wallenbergstiftelsen, rektor för
Göteborgs universitet Bo Samuelsson och Margareta Ahlqwist, Göteborgs
universitet.
För att se hela programmet:
www.science.gu.se/naturvetenskap2001/program
Kontaktpersoner:
Annika Söderpalm, projektledare för Naturvetenskap 2001, Göteborgs
universitet
tel 031-773 10 54
e-post annika.soderpalm@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera