Tema

Claes Dahlbäck gästprofessor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Presskonferens måndag 22 januari klockan 10.00i Malmstensvåningen, hiss B, plan 6, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Claes Dahlbäck, arbetande vice ordförande i Investor, tillträdde första
januari posten som innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i
tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Han efterträder Björn Wolrath som varit innehavare av professuren under 2000.

Claes Dahlbäck är en av Sveriges mest erfarna företagsledare. Han har en
mycket internationell bakgrund och omfattande erfarenhet från investment
banking, operativ företagsledning och styrelseuppdrag. Claes Dahlbäck har
varit aktivt involverad i ca 50 internationella företagsfusioner. Förutom
sitt uppdrag i Investor är han styrelseordförande i Gambro AB, Stora Enso
Oyj, Vin & Sprit AB och EQT. Han är också Ec. Dr. h.c. från
Handelshögskolan i Stockholm.

Som gästprofessor kommer Claes Dahlbäck att dela med sig av sina
erfarenheter bl a genom att delta i undervisningen på grund- och
forskarnivå, föreläsa på påbyggnadsutbildningen Executive MBA och hålla ett
Executive Seminar för Handelshögskolans Partnerföretag.

– Vi är mycket glada att få ta del av Claes Dahlbäcks omfattande
internationella erfarenheter, säger Rolf Wolff, rektor på Handelshögskolan.
Claes är känd som en inspirerande föreläsare och jag tror att det kommer
att vara mycket givande för våra studenter och forskare att lyssna till honom.

– Jag är glad och stolt över att ha fått Assar Gabrielssons professur. Det
förpliktar verkligen eftersom Assar Gabrielsson är en legend i svenskt
näringsliv, säger Claes Dahlbäck. Jag ser mycket fram mot utbytet med
studenterna och fakulteten på Handelshögskolan i Göteborg; dels skall det
bli roligt att få dela med sig av erfarenheter från näringslivet, dels
hoppas jag få nya stimulerande idéer och insikter.

Idén till gästprofessuren kom från näringslivet genom Stiftelsen Göteborgs
Handelshögskolefond 1999, i syftet att ge studenterna ökade kunskaper om
teorins tillämpningar ute i arbetslivet. Gästprofessuren finansieras genom
en gåva från Stiftelsen.


På presskonferensen deltar Claes Dahlbäck, Anders Källström (VD för
Västsvenska Industri- och Handelskammaren och ordförande i Stiftelsen
Göteborgs Handelshögskolefond) och Ulf Olsson (Handelshögskolans prorektor).


För ytterligare information kontakta: professor Rolf Wolff,
Handelshögskolans rektor, telefon 031-773 5610, e-post
Rolf.Wolff@handels.gu.se eller professor Ulf Olsson, prorektor, telefon
031-773 4744, e-post Ulf.Olsson@econhist.gu.se

Claes Dahlbäck gästprofessor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 lästid ~ 2 min