Tema

Tolvfingertarmen — magens miljöförbättrare

För att befrämja den kemiska miljön i magsäcken när man fastar eller soverpumpar tolvfingertarmen hos friska människor periodvis baklänges. Denirriterande gallan styrs då till gallblåsan medan gynnsamma ämnen förs inmot magsäcken. Vanliga sömnmedel rubbar inte tolvfingertarmensändamålsenliga bakåtpump.

PRESSMEDDELANDELISTAN

1992 upptäckte forskare i Göteborg att tolvfingertarmen pumpar bakåt mot
magsäcken under några minuter med 1-2 timmars mellanrum när man är fastande
eller sover. Tidigare trodde man att denna, ca fem minuter långa period med
intensiva tarmrörelser, var en renodlad nedåtpump för att forsla bort
avstötningsprodukter.

Nya resultat visar nu att bakåtpumpen är specialiserad på att föra upp
gynnsamma ämnen i tarmsaften till magsäcken. Nedre magmunnen hålls då öppen
för att ej motverka pumpen. Galla är skadligt för magsäcken och undviks så
länge bakåtpumpen arbetar genom omdirigering till gallblåsan. Genom att föra
upp bikarbonat och antikroppar reglerar tarmen den kemiska miljön i
magsäcken.

Själva pumpen vandrar långsamt ner genom tunntarmen men i hela
tolvfingertarmen pumpar den kraftigt i riktning mot magsäcken innan den gör
sitt uppehåll för att återkomma efter någon timma. Den några minuter långa
perioden består av pumpande rörelser var femte sekund och har tidigare
kallats 2skurgumman i magen2.

Det är av stort intresse att veta om sömnmedel stör den nattliga
bakåtpumpningen. Denna studie visar att den vanligaste typen av sömnmedel,
så kallade bensodiazepiner, inte rubbade bakåtpumpens funktion. Även efter
måltid arbetar tolvfingertarmens allra översta del, som är cirka fyra cm,
med rörelser riktade mot magsäcken. Detta kan bidra till att tömningen från
magsäcken inte blir för snabb utan väl avvägd.

Leg läkare Maria Castedal, hem 031-28 14 43, arbete 031-342 10 00,
fax 031-82 21 52, e-post: maria.castedal@medfak.gu.se

Handledare: Docent Hasse Abrahamsson, tel 031-342 18 22, fax 031-82 21 52
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
institutionen för invärtes medicin, avdelningen för internmedicin
Avhandlingens titel: Duodenal motility in humans
Avhandlingen försvarades fredagen den 17 november

Tolvfingertarmen — magens miljöförbättrare

 lästid ~ 1 min