Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2000

Snarkning med andningsuppehåll orsakar hjärt-kärlsjukdom

Det finns ett starkt orsakssamband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdomarsom högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Sambandet är oberoende av ålder,övervikt, rökning, diabetes och höga blodfetter. Därför bör snarkare medandningsuppehåll under sömn behandlas i förebyggande syfte.


Nästan 60 procent av 37 patienter med sömnapné (snarkning med
andningssuppehåll under sömn), som inte fått optimal behandling, utvecklade
hjärt-kärlsjukdom inom loppet av sju år. I studien ingick 175 friska,
medelålders män som 1991 remitterats till Sahlgrenska Universitetssjukhusets
sömnlaboratorie på grund av snarkning. Endast sju procent av effektivt
behandlade sömnapnoiker och sju procent av snarkare utan sömnapné utvecklade
hjärt-kärlsjukdom. Efter justering för ålder, vikt, blodtryck och rökvanor
visade det sig att patienter med sömnapné, som inte fått optimal behandling,
löpte 11 gånger större risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Denna avhandling är den första som kartlägger utveckling av inte bara högt
blodtryck utan också kranskärlssjukdom hos individer med sömnapné. Nästan
var tredje patient med svår kärlkramp eller hjärtinfarkt som krävde
hjärtintensivvård på Kärnsjukhuset i Skövde under en period 1993 visade sig
ha sömnapné. Dessa patienter följdes sedan i fem år. Antal andningsuppehåll
per sömntimme visade sig vara den starkaste riskfaktorn för dödlighet i
hjärt-kärlsjukdom oberoende av ålder och de mera kända faktorerna som
övervikt, rökning, diabetes och höga blodfetter.

En effektiv behandling mot sömnapné kan vara så kallad CPAP,
övertrycksandning genom näsmask. Behandlingen minskade risken för
hjärt-kärlsjukdomar och även behovet av akut sjukhusvård hos sömnapnoiker
med samtidig hjärt-kärlsjukdom. Det är därför viktigt att snarkare med
andningsuppehåll får behandling i preventivt syfte.

Leg läk Yüksel Peker, tel 031- 342 10 00, fax 031-824904, hem tel/fax
0500-47 10 39,
e-post: yuksel.peker@hjl.gu.se

Handledare: Professor Jan Hedner, tel 031-342 10 00
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
Hjärt-lunginstitutionen, avd för lungmedicin och allergologi
Avhandlingens titel: Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular Morbidity
Avhandlingen försvarades fredagen den 24 november 2000

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera