Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2000

Världsunikt register bidrar till lyckade höftledsoperationer

Nationalregistret för Höftledsplastiker har funnits i över tjugo år och medöver 200 000 patienter registrerade har det blivit världsunikt.Årligen redovisas resultatet för olika typer av proteser och olikaoperationstekniker för hela Sverige. Detta har bidragit till en exceptionellkvalitetsförbättring och andelen omoperationer är mycket låg vid eninternationell jämförelse.


Nationalregistret för Höftledsplastiker har funnits i över tjugo år och med
över 200 000 patienter registrerade har det blivit världsunikt.
Årligen redovisas resultatet för olika typer av proteser och olika
operationstekniker för hela Sverige. Detta har bidragit till en exceptionell
kvalitetsförbättring och andelen omoperationer är mycket låg vid en
internationell jämförelse.

Alla i Sverige som fått en konstgjord höftled inopererad har sedan 1979
rapporterats till registret. En studie från Göteborgs universitet visar att
registerdata är korrekta och representativa för protesverksamheten i landet
och ger värdefull information till patienterna, sjukvården och samhället.

Generellt sett är resultaten av en höftprotesoperation mycket goda och
operationen leder till smärtfrihet och normaliserad funktion men också till
ökad livskvalitet. Det goda resultatet är bestående i över 10 år hos ca 85
procent av patienterna.

Efter 10 år behöver endast cirka 7 procent av patienterna omopereras. Det
finns dock ett mörkertal om man tar hänsyn till hur patienterna mår vad
gäller faktorer som smärta och funktion, det uppskattas till ytterligare
5-10 procent.

90 000 patienter har studerats i avhandlingsarbetet avseende så kallade
epidemiologiska faktorer som ålder, kön och dödlighet. Dessutom undersöktes
2600 patienter från hela landet med olika hälsoenkäter samt kliniska
undersökningar. Studien visar att cirka 94 procent av de utförda
operationerna i Sverige registreras – vilket är en mycket hög siffra – och
att registret är att lita på.

Avhandlingen visar också hur patienterna kan följas upp med hjälp av en
enkel hälsoenkät för att förbättra omhändertagandet i framtiden då en
eventuell omoperation kommer att behövas.

Leg läkare Peter Söderman, tel 031-3421839, fax 031-342 26 30

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för ortopedi.
Avhandlingens titel: titeln 2On the Validity of the Results from the Swedish
National Total Hip Arthroplasty Register.2
Avhandlingen försvarades den 20 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera