Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2000

Förbättrad teknik vid målsökande tumörbehandling

Lördagen den 16 december försvarar Amanda Johansson, avdelningen för Immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, en avhandling om bättre teknik för att behandla tumörsjukdomar med målsökande antikroppar.

Tekniken att behandla tumörsjukdomar med antikroppar som är märkta med radioaktiva isotoper, utvecklas alltmer. När dessa antikroppar når tumörer kan tillväxten av dessa hämmas. I avhandlingen har flera av de delsteg som påverkar denna behandlings effektivitet kunnat förbättras, bl. a. genom användning av s. k. antiantikroppar, med vilkas hjälp överskottet av märkta antikroppar påtagligt kan reduceras, vilket minskar biverkningarna vid behandlingen och möjliggör större effekt på tumörerna. Även det molekylära underlaget för själva målsökningen har i detalj studerats. Genom att kombinera denna radioimmunoterapi med vanlig strålbehandling kan vissa synergieffekter erhållas.

Avhandlingen har titeln “Improving Radioimmunotargeting”. Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, byggnad 6E, Umeå universitet. Handledare har varit professor Torgny Stigbrand. Fakultetsopponent är professor Jörgen Carlsson, Enheten för biomedicinsk strålningsvetenskap, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera