Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2000

Förbättrad diagnos av Parkinson-sjukdomar

DoktorsavhandlingTre delvis nya tester, som aldrig tidigare utvärderats tillsammans, ger en säkrare och snabbare diagnostik av Parkinsons sjukdom och Parkinson-plus sjukdomar än som tidigare varit möjligt. Andelen felaktigt diagnostiserade fall är idag betydande. Den tydligare diagnostiken kommer att förbättra omhändertagandet av patienterna och ökar möjligheterna att prova ut nya behandlingar.


Aldrig tidigare har en så stor patientgrupp ingått i en liknande undersökning, 115 patienter med Parkinsons sjukdom eller Parkinson-plus deltog i studien. Undersökningen visar att tre enkla laboratorieundersökningar kan bidra till säkrare diagnos och prognos för patienter med Parkinsons sjukdom och Parkinson-plus. Målet med undersökningen var att se hur dessa tester avspeglar olika sjukdomsprocesser, såsom graden av nervcellskada, funktionen hos hjärnans dopaminsystem och funktionen hos det autonoma nervsystemet.

När någon insjuknar med symtom som rörelsearmod, muskelstelhet eller darrningar misstänks ofta Parkinsons sjukdom. Diagnosen grundar sig dock enbart på läkarens bedömning av symtomen och månadslånga behandlingsförsök med mediciner, framför allt levodopa. Laboratorietester, till exempel röntgenundersökningar av hjärnan, har hittills gett bristfällig information. Speciellt svåra att urskilja är Parkinson-pluspatienterna som utgör omkring 10 % av alla patienter med Parkinsonliknande symtom. Parkinson-plus har i allmänhet ett betydligt allvarligare förlopp och på grund av den bristande diagnostiken har vården av dessa patienter hittills varit eftersatt. Att skilja Parkinsons sjukdom från Parkinson-plus blir i dagens sjukvård allt viktigare på grund av förbättrade behandlingsmöjligheter.

Följande tester utvärderades:
1. Vid ryggvätskeprov analyserades äggviteämnen som signalerar nervcellskada
2. Vid behandlingstest med en standarddos av levodopa, registrerades dopaminsystemets funktion med hjälp av en datorbaserad analys av kroppsrörelserna
3. Vid registrering av hjärtslagsvariation vid djupandning samt
blodtryckskontroll vid uppresning analyserades funktionen hos det autonoma nervsystemet.

Både test nr 1 och 2 kunde särskilja de två patientgrupperna och den diagnostiska säkerheten förbättrades ytterligare när testerna kombinerades. Vid test nr 3 kunde dessutom två undergrupper till Parkinson-plus urskiljas.

Leg läkare Björn Holmberg, tel 031-342 45 37 alt 342 10 00, fax 031-342 24 67
e-post bjorn.holmberg@neuro.gu.se

Handledare: Docent Bo Johnels, tel 031-342 12 37
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, Institutet för klinisk neurovetenskap, neurologi
Avhandlingens titel: The diagnostic challenge of Parkinsonian syndromes Clinical and laboratory evaluation
Avhandlingen försvarades den 17 november 2000.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera