Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2000

Ny behandling vid impulsiv aggression?

DoktorsavhandlingEn studie från Göteborgs universitet föreslår ny medicinsk behandling avpatienter med dålig impulskontroll, till exempel vid alkohol-/drogberoende,psykopati eller bulimi.Avhandlingen visar att 2impulsivt2 och aggressivt beteende hos råttor medlåg nivå av serotonin i hjärnan minskas genom behandling med naloxon.


Vid försök med råttor upptäcktes att råttor med en mycket låg nivå av
signalsubstansen serotonin (signalsubstanser överför information mellan
nervceller) i hjärnan är mer 2impulsiva2 och aggressiva jämfört med djur som
har en normal nivå av serotonin. Många tidigare studier har visat ett
liknande samband mellan låg funktion av serotonin i hjärnan och impulsivt
och aggressivt beteende hos människa.

Det är känt sedan länge att naloxon motverkar effekten av morfin. De nu
aktuella resultaten visar dock att naloxonet motverkar effekten av
signal-substansen GABA i hjärnan. Detta är intressant eftersom alkohol och
så kallade bensodiazepiner (lugnande medel) kan utlösa impulsivt och
aggressivt beteende genom att förstärka GABA:s effekter. Studien visar också
att hormonet testosteron stimulerar impulsivt beteende hos råtta, sannolikt
genom att förstärka GABA:s effekter på 2impulsivt2 beteende.

Kliniska studier är önskvärda för att undersöka om naloxon, eller den
kemiskt närbesläktade substansen naltrexon, har positiva effekter vid
behandling av patienter med dålig impulskon-troll. Naltrexon (Revia) används
idag som läkemedel vid alkoholberoende.

Avhandlingens resultat visar också på att läkemedel som motverkar effekten
av testosteron kan ha gynnsamma effekter vid behandling av patienter med
impulsivt beteende. Nya farmakologiska behandlingsalternativ vid dålig
impulskontroll är nödvändiga, eftersom de läkemedel som används idag inte
alltid är effektiva (t ex vissa antidepressiva, exempelvis 2Prozac2).

Leg läkare Anders Svensson, tel 031-342 10 00, fax 031-773 32 84,
e-post anders@dynam-it.com
Handledare: Professor Jörgen Engel och Universitetslektor Bo Söderpalm
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
Institutionen för fysiologi och farmakologi, avd för farmakologi
Avhandlingens titel: 2Disinhibitory and aggressive behavior in the rat;
neuro-humoral mechanisms2
Avhandlingen försvaras onsdagen den 13 december 2000 klockan 13 i
farmakologiska avdelningens
föreläsningssal Ragnar Sandberg, vid Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera