Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2000

Konstgjord knäled ger onormalt rörelsemönster

I Sverige får varje år fler än 3000 patienter en plastprotes inopererad i knäleden. Majoriteten av patienterna är nöjda med resultatet.I en studie vid Göteborgs universitet visar det sig dock att alla undersökta patienter som fått ledytan i knät ersatt med en konstgjord led hade ett onormalt rörelsemönster jämfört med friska knän.


Doktorsavhandling

Graden av abnormalitet berodde på vilken design plastprotesen som opererats in i knät hade. Det fanns tre olika modeller: en hade en relativt flat ledyta, en var mer skålad och en modell var utformad med en stabiliserande central upphöjning. Studien kunde inte belägga något samband mellan hur väl protesen var förankrad till benet och valet mellan de olika plastmodellerna. Det fanns ett samband mellan patientens uppfattning huruvida knäet kändes ostabilt och om ett onormalt rörelsemönster hade noterats.

Knäledernas rörelsemönster undersöktes med en speciell röntgenmetod, utvecklad i Sverige (RSA = röntgenstereometri), ett år efter operationen. Hur väl de insatta protesdelarna var fixerade undersöktes efter två år. Vanlig röntgen användes för att kontrollera protesernas läge. 83 patienter, som alla fått en plastprotes inopererad i knäleden, deltog i undersökningen. Patienter med normala knäleder användes som kontrollgrupp.

Patienterna undersöktes kliniskt ett och två år efter operationen och fick även ange sin uppfattning om resultatet. I totalt 44 knän studerades rörelsemönstret i knäleden då det belastades, det vill säga RSA-röntgen utfördes då patienterna steg upp på en låg pall. Hur de insatta komponenterna rörde sig i förhållande till benet under pågående belastning i knäet undersöktes också. Detta har troligen aldrig gjorts tidigare.

Avhandlingen visar att framtida utveckling av ersättning av ledytan i knäleden framför allt bör inriktas på minskning av den framåt/bakåttippning under pågående belastad rörelse som observerats.

Varken vilken inverkan olika utformning av ledyteplatån har på rörelsemönstret, hur väl protesen sitter fast på lång sikt eller det kliniska resultatet, det vill säga vad som framkommer vid undersökning av patienten, har specifikt studerats tidigare.

Leg läkare Johan Uvehammer, tel 031-342 42 97, fax 031-82 55 99
mobil 070-52 123 19, e-post: johan.uvehammer@sahlgrenska.se
Handledare: Professor Johan Kärrholm. Bihandledare: Professor Peter Herberts, Docent Lars Carlsson.
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för ortopedi
Disputationen ägde rum den 15 november.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera