Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2000

Forskare granskar internationellt miljöarbete

Svenska egenintressen har i hög grad fått styra det miljöbistånd som sedan 90-talets början satsas i de baltiska staterna. Det innebär att miljöfrågor som Sverige varit mindre intresserat av, som rent dricksvatten, hantering av fast avfall samt naturskydd, i stort sett negligeras.

Däremot har exempelvis rening av avloppsvatten och förbättrad säkerhet vid kärnkraftverk prioriterats. Rening av avloppsvatten har hög prioritet för Sverige eftersom det direkt påverkar situationen i Östersjön.

Det visar Björn Hassler i sin avhandling som läggs fram vid Tema Vatten, Linköpings universitet, den 15 december. Det svenska miljöbiståndet till Baltikum omsätter nu ett par hundra miljoner kronor per år. Det har en starkt styrande effekt eftersom de baltiska staterna själva måste finansiera en stor del av varje projekt för att komma i åtnjutande av miljöbiståndet. Därför måste även egna pengar tas ifrån de områden som biståndsgivare är mindre intresserade av.

En annan Linköpingsforskare, Sylvia Karlsson vid Tema Vatten, har granskat hanteringen av ett annat internationellt miljöproblem, nämligen användningen av bekämpningsmedel i tredje världen. Hon har intervjuat intressenter på alla nivåer om denna fråga, från bönder till FN-tjänstemän.

Hon konstaterar att det samarbete som är nödvändigt för att lösa detta miljöproblem försvåras av bristen på en gemensam förståelse av problemet. Medan en del ser bekämpningsmedel främst som ett hälsoproblem för dem som använder dem, ses de av andra främst som ett miljöproblem och av ytterligare andra som ett handelshinder, då i-länder sätter strikta restriktioner för resthalter i importerade jordbruksprodukter vilket försvårar export till i-länderna.

Sylvia Karlssons slutsats är att en attitydförändring behövs, så att användningen av bekämpningsmedel betraktas som ett globalt miljöproblem. Hon disputerade den 17 november.

Björn Hassler nås på telefon 013-28 23 03 eller 011-13 68 44, e-post bjoha@tema.liu.se.
Sylvia Karlsson nås på telefon 013 – 28 25 08 eller 013 – 21 11 06, e-post sylka@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera