Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2000

Kemi- och mineralforskning i Luleå får 40 miljoner kronor

Ett nytt forskningscentrum till gagn för gruv- och mineralindustrin bildas vid Luleå tekniska universitet. Agricola Research Center finansieras med 25 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och 15 miljoner av LKAB, Boliden Mineral AB och MinFo.- Det är väldigt glädjande för hela universitetet med ett så starkt stöd från en så statusfylld finansiär som SSF, säger rektor Ingegerd Palmér.


Orsaken till att storsatsningen hamnar vid Luleå tekniska universitet är att den internationella bedömargrupp som SSF använt sig av kommit fram till att kemisternas kompetens här är “excellent”. Agricola Research Center (ARC) placeras vid Institutionen för kemi och metallurgi. Willis Forsling, professor i oorganisk kemi, blir ansvarig för forskningsprogrammet.

ARC blir ett forskningscentrum där grundläggande kunskap samlas för att utveckla framtidens produktionsteknologi inom gruv- och mineralindustrin. Målet är att bättre förstå de fysikaliska och kemiska processerna i produktionskedjan krossning – malning – anrikning – separation – agglomerering – pelletisering – reduktion.

– Mineralpartiklarnas ytegenskaper är en avgörande parameter i produktionskedjan och vi ska inom forskningsprogrammet karakterisera och överföra dessa kunskaper i varje delsteg, säger Willis Forsling.

Den forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ramen för Agricola kommer i huvudsak att utföras och administreras vid universitetets institution för kemi och metallurgi. Resultaten ska redovisas i form av vetenskapliga artiklar samt vid seminarier och konferenser.

För den totala finansieringen av ARC på 40 miljoner kronor svarar Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för 25 miljoner kronor. LKAB, Boliden Mineral AB och MinFo (Föreningen mineralteknisk forskning) svarar tillsammans för 15 miljoner kronor. Forskningsprogrammet ska pågå i sex år med start vid årsskiftet 2000/2001.

Forskare och doktorander kommer att arbeta inom fyra olika forskningsområden: 1) Sönderdelning och malning, 2) Mineralpartiklarnas ytegenskaper och kemisk modellering, 3) Metallurgiska egenskaper, 4) Bioprocesser.

– Vi planerar att finansiera 8-10 doktorander inom programmet och dessutom fem forskare på halvtid, inklusive programdirektören. Vi kommer också att ha ett livligt forskarutbyte med institutioner utomlands, framför allt med Australien och USA, säger LKABs Per-Olof Samskog, ordförande i styrelsen för ARC.

Styrelsen består i övrigt av Ulf Marklund, teknikchef vid Boliden Mineral AB, Marianne Thomaeus, forskningsdirektör vid MinFo, Krister Holmberg, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, samt Kari Heiskanen, professor vid Helsinki University of Technology.

Agricola Research Center har fått sitt namn efter vetenskapsmannen Georg Agricola (1494-1555) som levde i Sachsen och Böhmen och skrev boken “De re metallica libri XII” som publicerades 1556. Han beskriver där den samtida teknologin inom prospektering, gruvbrytning, mineralteknik och metallurgi.

Upplysningar: prof Willis Forsling, tel 0920- 912 94 (willis.forsling@km.luth.se) eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111 (jan.nyberg@adm.luth.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera