Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2000

Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definieras som kärnavfall

Det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av material från utländsk kärnbränslefabrik. Det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet får inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till leverantören, d.v.s. till den utländske ägaren.

Pressmeddelande 2000-10-17

Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI, har beslutat att skärpa sin tolkning av kärntekniklagen. Frågan gäller om radioaktivt förorenat material som härstammar från en utländsk kärnbränslefabrik och som införs och behandlas i Sverige, ska definieras som kärnavfall. Den svenska miljölagstiftningens anpassning till EG-rätten gör att myndigheterna i framtiden kommer att definiera sådant material som kärnavfall och inte som tidigare som kärnämne. Beslutet leder bland annat till att avfallet som uppstår vid behandlingen av materialet inte får slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd.
Frågan gäller material som är radioaktivt förorenat med uran. Materialet består av brännbara sopor, filter, slam m.m. som härstammar från en utländsk kärnbränslefabrik. Det införs till Sverige för att man här ska utvinna uran ur det. Uranet används sedan för tillverkning av nytt kärnbränsle.
Myndigheterna har tidigare tolkat kärntekniklagen så att materialet ska klassas som kärnämne eftersom det har haft ett bruksvärde, d.v.s. man har kunnat utvinna uran ur det vilket sedan har återanvänts när man tillverkat nytt kärnbränsle.
Genom införandet av miljöbalkslagstiftningen har EG-rätten på avfallsområdet införlivats i svensk rätt. Den svenska rättsutvecklingen på detta område kommer att följa EG-rätten. Flera rättsfall i EG-domstolen har visat att återvinningsbart material ska betraktas som avfall, även om materialet kan ha ett ekonomiskt värde i återvinningsskedet.
Myndigheterna väljer nu därför att skärpa sin tolkning av kärntekniklagen så att materialet som beskrivits ovan ska definieras som “lågaktivt kärnavfall radioaktivt förorenat med kärnämne” och inte som tidigare som “radioaktivt material innehållande kärnämne”.
Omdefinitionen innebär bland annat att det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av materialet. Ett annat resultat är att det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet inte får slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till leverantören, d.v.s. till den utländske ägaren. Tidigare har den här typen av avfall deponerats på kommunal avfallsanläggning.
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Wiebert, avdelningen för avfall och miljö på SSI.
Tfn: 08-729 72 97
Anders Jörle, informationschef på SKI.
Tfn: 08-698 84 05 eller 070-548 90 93
Britt Ekman, informationschef på SSI.
Tfn: 08-729 71 34 eller 070-972 07 97

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera