Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2000

Hattmakeri och forskning – liknande lärande

Forskaren Elisabet Jernström, Luleå tekniska universitet, vill ändra på den gamla synen på hur lärande går till i praktiska utbildningar. – Mina studier visar att lärlingsutbildningar och det lärande som sker mellan mästare och lärling på många sätt går att jämföra med det lärande som sker t ex i forskarutbildning.


Elisabeth Jernström forskar inom Centrum för lärande vid Luleå tekniska universitet. Hon menar att uppfattningen att lärlingsutbildningar skulle passa teoretiskt “svaga” elever bättre är en fördom. I sin doktorsavhandling visar hon att lärlingsutbildningen kräver hög teoretisk förmåga.

Jernström ifrågasätter och avfärdar delvis också den vanligt förekommande uppfattningen att lärandet i praktisk verksamhet till stor del bara handlar om att lärlingarna imiterar sina mästare. I stället visar hon att experimenterande, reflektioner och självständigt agerande är viktiga delar i det lärande som sker mellan mästare, gesäller och lärlingar.

Elisabeth Jernström har intervjuat, videofilmat, fotograferat och gjort observationer av hur lärandet mellan mästare, gesäller och lärlingar sker i ett hattmakeri. Resultaten visar att självständighet, kvalitetstänkande, problemlösning, reflektion och andra egenskaper som karakteriserar teoretisk kunskapsbildning, förekommer i hög grad även i lärandesituationer där praktisk verksamhet dominerar.

– Lärandet i praktisk verksamhet kräver stor förmåga till teoretisk konstruktion, konstaterar hon.

I sin avhandling ifrågasätter Jernström begreppet tyst kunskap, som enligt hennes studier både hörs och syns i mästarens och lärlingarnas språk, mimik och gester. Hon utvecklar också en egen lärandeteori innehållande begreppen lärandelära, bekantgörandelära, metis, kontrast, balans och teoretisk konstruktion.

Avhandlingens titel: Lärande under samma hatt. En lärandeteori genererad ur miltimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar.

Upplysningar: Elisabeth Jernström, tel 0920-720 73, elisabet.jernstrom@lh.luth.se, Iris Åström,
0920-915 60, iris.astrom@lh.luth.se, informatör Åsa Svedjeholm, 0920-916 28, 723 38, asse@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera