Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2000

Sensorforskning utvärderad

“S-Sence är en blomstrande och produktiv enhet”, skriver de internationella utvärderare som på uppdrag av närings- och teknikutvecklingsverket Nutek tittat på sensorforskningsenheten S-Sence i Linköping.

S-Sence, Swedish Sensor Center, är ett av Nuteks så kallade kompetenscentra. Linköpings universitet har tre sådana, där forskare möter företag i projekt av gemensamt intresse. De andra är Nimed för medicinsk teknik och ISIS för reglerteknik.

S-Sence har bland annat utvecklat kemiska sensorer som mäter innehållet av olika ämnen i allt från avloppsvatten till mjölk, och gassensorer som klarar av den svåra miljön i ett avgasrör. Man har samarbetat företag från många olika branscher, och har ibland i sina projekt lyckats engagera företag som i andra sammanhang är konkurrenter.

“S-Sence har ett utomordentligt gott vetenskapligt rykte” heter det vidare i rapporten. Centret har producerat 8 doktors- och 3 licentiatavhandlingar, 10 patent, mer än 100 artiklar i internationella tidskrifter och en mängd presentationer vid internationella konferenser.

Utvärderarna ger också olika förslag till förändringar som kan stärka S-Sence i framtiden. Kompetenscentret bör arbeta fram en strategisk plan och skaffa sig en internationell rådgivande kommitté, påpekar de. Man tycker också att S-Sence ska göras till en fristående enhet, och inte som nu vara en del av en institution, för att kontakterna med andra delar av universitetet ska kunna breddas.

Mer information Lars-Gunnar Ekedahl, 013-28 12 49, lap@ifm.liu.se, eller Therese Dannetun, 013-28 12 11, hmd@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera