Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2000

Första doktorn från tvärvetenskaplig forskarskola

Nu kommer den första doktorsavhandlingen från Forum Scientum i Linköping, en mångvetenskaplig forskarskola där tekniker, medicinare och naturvetare samarbetar om gemensamma projekt. Forum Scientum startade hösten 1996 med stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning och har idag 40 doktorander.

Helena Amandusson, som disputerar den 20 oktober, är fysiker medan hennes samarbetspartner Annika Nielsen är biolog och tillhör Tema Vatten. Andra forskarpar inom Forum Scientum är t ex en cellbiolog och en fysiker som studerar kopplingen mellan nerver och proteser, samt en biokemist och en kemisk fysiker som studerar blodlevring.

– – När man arbetar tillsammans med en forskare från ett helt annat område, så tvingas man hela tiden förklara vad man håller på med. Det är både stimulerande och nyttigt, menar Helena Amandusson.

Det projekt hon arbetat med handlar om att utvinna vätgas ur hushållssopor genom att låta sopornas nedbrytningsgaser passera ett membran av palladium och silver. Som försöksmaterial har man använt avfall definierat enligt EU:s regler (det finns faktiskt en EU-standard för vad hushållssopor ska bestå av!)

Helena Amandussons forskning har handlat om att i laboratoriemiljö studera hur vätgas kan utvinnas från t ex metanol, etanol eller andra syntetiska sopgaser. Om tekniken lyckas och kan göras storskalig så skulle stora mängder vätgas kunna utvinnas från soptipparna. Vätgas anses av många experter som ett möjligt framtida drivmedel för bilar.

Ett vätgasmembran av den typ Helena Amandusson studerat skulle också kunna få användning i bilar med elmotorer drivna av bränsleceller, där bränslelagringen enklast sker i flytande form, t.ex som metanol.

Helena Amandussons avhandling heter Hydrogen extraction with palladium
based membranes. Hon träffas på tel 013-281257, eller e-post helam@ifm.liu.se.
Mer information om forskarskolan Forum Scientum kan fås från prof.
Lars-Gunnar Ekedahl (013-281249, lap@ifm.liu.se), eller univ. lektor Stefan
Klintström (013-282709, skl@ifm.liu.se).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera