Tema

Bättre handläggning vid hjärtinfarkt med ny mätmetod

Handläggningen av patienter som man misstänker har hjärtinfarkt har förbättrats markant sedan införandet av en ny metod för mätning av blodprov.
– Jämfört med gamla metoder för troponinmätning kan de högkänsliga metoderna påvisa mycket låga troponinkoncentrationer. Med detta kan vi nu upptäcka små hjärtinfarkter som man annars hade lätt kunnat missa, berättar Kai Eggers, en av forskarna bakom en studie vid universitetssjukhusen i Uppsala och Stockholm.

Förutom fler diagnosticerade hjärtinfarkter noterades forskarna också fler sjukhusinläggningar av patienter med andra sjukdomar än hjärtinfarkt där den nya troponinmetoden indikerade hjärtmuskelskada. Studien finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal.

– Detta är angeläget då våra resultat visar att dessa patienter är i riskzonen för framtida hjärt-kärlhändelser. Ändå har vi inte sett någon överanvändning av sjukhusresurser och totalt sett har patienterna fått bättre behandling. Det känns som att svenska läkare snabbt har  förstått fördelen med den nya metoden vilket är väldigt positivt. Med detta kan vi erbjuda bättre vård för våra hjärtpatienter, säger Kai Eggers.

Metoden används redan
Den nya troponinmetoden används i dag på majoriteten av svenska sjukhus.

– Men det är först med vår studie att man kan se effekten av dess användning i ett bredare perspektiv, säger Kai Eggers och konstaterar att han ser positivt på det fortsatta införandet av metoden i landet.

Resultaten bygger på en studie av över 35 000 patienter från det svenska hjärtinfarktregistret SWEDEHEART. Resultaten presenterades i höstas på en internationell kongress och har nu publicerats i European Heart Journal.

I studien undersöktes ändringen i handläggningen av patienter före och efter införandet av rutinmätning av högkänslig troponin på utvalda svenska sjukhus. Hjärtmuskelproteinet troponin frisätts i samband med hjärtinfarkt och används rutinmässigt i landet för att ställa infarktdiagnos och styra behandlingen.

För mer information kontakta: Kai Eggers, tel: 018-611 4409, e-post: kai.eggers@ucr.uu.se

Studie: Eggers KM, Lindahl B, Melki D, Jernberg T. Consequences of implementing a cardiac troponin assay with improved sensitivity at Swedish coronary care units: an analysis from the SWEDEHEART registry. Eur Heart J. 2016 Feb 24. pii: ehw029.

Läs också

Skyffla salt i brännande sol
20 juli, 2017 | Redaktionen forskning.se
Mekanisk hjärtklaff ger färre infektioner
18 juli, 2017 | Karolinska Institutet
Hjärntumörer hos barn kan hejdas
18 juli, 2017 | Uppsala universitet
Långlivade spermier ger friskare avkomma
14 juli, 2017 | Uppsala universitet
Läkemedel mot benskörhet skydd mot höftfraktur vid kortisonbehandling
12 juli, 2017 | Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Bättre handläggning vid hjärtinfarkt med ny mätmetod

 lästid ~ 1 min