Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sorterar du sopor bättre än grannen? Köper du oftare ekologiskt än dina kollegor? Är du den som reser mest klimatsmart i vänkretsen? Ny forskning visar att människor tenderar att överskatta sitt eget miljöengagemang. Vi tror helt enkelt att vi gör mer än andra. Och det kan i sin tur leda till att vi gör mindre än vi skulle kunna.

I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta deltagarna övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt än andra.

I studien, som genomförts av forskare vid Göteborgs universitet svarade över 4 000 människor på hur mycket och hur ofta de utför miljövänliga gärningar jämfört med andra. Det handlade till exempel om att köpa miljömärkta produkter, spara hushållsenergi och minska inköp av plastpåsar.

Det visade sig att majoriteten av deltagarna skattade sig själva som mer miljövänliga än andra, både i förhållande till okända människor och när de jämförde sig med sina vänner.

− Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egen förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra. Studien visar att överoptimism, eller ”bättre-än-andra”-effekten, även gäller för miljövänliga beteenden, säger Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi.

Efter analys av data från olika typer av miljövänliga handlingar visade det sig att deltagarna var mer benägna att överskatta sitt engagemang för sådant de utför ofta. Många verkade dra den felaktiga slutsatsen att de miljövänliga handlingar de utför ofta, utför de också oftare än andra.

En konsekvens av att uppleva sig själv som mer miljövänlig än andra är att det kan minska motivationen att bete sig miljövänligt i framtiden. Studien visade också att när människor upplever sig själva som mer miljövänliga än andra tenderar de faktiskt att bli lite mindre miljövänliga.

Ett sätt att minska risken för att överoptimism ska hämma  miljöengagemanget kan vara att försöka ha en mer realistiskt syn på den egna insatsen, enligt Magnus Bergquist.

− Rent logisk kan ju inte de flesta vara mer miljövänliga än genomsnittet. Ett annat sätt är att informera om att andra faktiskt beter sig miljövänligt och på så sätt skapa en miljövänlig norm. Sociala normer påverkar oss även på det här området, det har vi sett i tidigare studier, säger Magnus Bergquist.

 

Vetenskaplig artikel

Studien Most People Think They Are More Pro-Environmental than Others: A Demonstration of the Better-than-Average Effect in Perceived Pro-Environmental Behavioral Engagement

Kontakt

Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet., magnus.bergquist@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera