Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2015

Nytt klimatlaboratorium

Ett nytt klimatlaboratorium invigs vid Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet idag. Labbet kan simulera höjder upp till 9 000 meter över havet samt temperaturer från minus 20 till plus 30 grader. Det öppnar unika möjligheter för forskning om idrottsprestationer och materialtester.

– Det ger oss möjligheter att utvärdera, testa och forska kring idrottares prestationer, men även att utveckla och utvärdera till exempel olika kläder, material och utrustning, säger Glenn Björklund, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum.

Nationellt vintersportcentrum är så vitt känt ensamma i Europa med ett laboratorium där möjligheten finns att kombinera temperatur och syrehalt. Normalt byggs syrereglerade miljöer för till exempel arkiv eller serverhallar för att minska brandrisk.

Klimatlabbet är utrustat med ett rullband för tester av exempelvis prestationer inom längdskidåkning och löpning. Det ger också möjlighet för att kunna individanpassa höghöjdsupplägg. Det nytillkomna laboratoriet stärker ställningen för Nationellt vintersportcentrum som ledande inom längdskidforskning och som ett olympiskt testcentrum i Sverige.

– Att vi kan simulera höjder på upp till 9 000 meter gör att vi också kan utvärdera prestationen vid höjder som till exempel olika längdskidtävlingar arrangeras på, men även vad som händer vid mer strapatsliknande prestationer som bergsbestigning, säger Glenn Björklund.

Att labbet också ger möjlighet till olika temperaturer ökar realismen och ger ytterligare användningsområden. Nationellt vintersportcentrum har idag flera samarbeten med aktörer i konfektionsbranschen, bland annat Craft. Temperatur och hur det påverkar material i olika funktionskläder är viktigt för tillverkare av kläder inom sport- och outdoorsektorn.

– Hur reagerar ett material i plus 30 och i minus 20? Hur påverkas värmeavgivning, fuktgenomsläpp i olika temperaturer och under olika aktivitetsgrader? Forskning som kan kombinera hög höjd med temperatur ger oss bättre insikt i hur både individer, olika typer av utrustning och textilier fungerar i olika miljöer, berättar Glenn Björklund.

Kontaktinformation
Glenn Björklund, 070-337 01 60, glenn.bjorklund@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera