Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2014

Nytt grundämne upptäckt

Flera atomer av det supertunga grundämnet 117 har skapats och observerats av en internationell forskargrupp vid den tyska acceleratoranläggningen GSI i Darmstadt. Forskare från Lunds universitet deltar i projektet.

Fynden stämmer överens med tidigare mätdata från ett forskningslaboratorium i Dubna, Ryssland, och stärker bevisen för ett nytt grundämne med atomnummer 117. Ämnet kallas preliminärt ununseptium, vilket på latin betyder just 117. Halveringstiden för atomkärnan av det nya grundämnet är enbart 50 millisekunder.

De nya forskningsfynden är ett viktigt steg i försöken att observera mer långlivade supertunga atomkärnor. Generellt sett blir grundämnen med höga atomnummer alltmer kortlivade ju högre atomnumret är. Men forskarna har teorier om att det kan finnas en så kallad ö av stabilitet vid ännu tyngre atomkärnor.

– Ja, det skulle då kunna röra sig om halveringstider på timmar, dagar eller till och med år, säger Dirk Rudolph, kärnfysiker vid Lunds universitet.

Forskningen om grundämnet 117 kopplar till förra årets resultat kring det nya grundämnet 115, vars projekt leddes av Dirk Rudolph inom i stort sett samma internationella samarbete. I bägge dessa projekt har forskarna skjutit kalciumjoner (atomnummer 20) på tunna folier av americium (atomnummer 95) och berkelium (atomnummer 97). Vid sällsynta tillfällen skapas och registreras då de nya grundämnenas atomkärnor med protontal 115 och 117.

Trots att de båda nya grundämnena sönderfaller till lättare atomkärnor på mindre än en sekund så bär deras sönderfallsegenskaper väsentlig information för att bättre förstå atomkärnornas inre struktur, vilket i sin tur avgör vilka grundämnen som finns samt deras omfattning på jorden, i solsystemet och i universum.

De nya supertunga grundämnena har ännu inte fått officiella namn. En kommitté, bestående av ledamöter från de internationella fysik- och kemiorganisationerna, kommer att granska forskningsresultaten för att eventuellt föreslå om ytterligare forskningsexperiment behövs för att erkänna upptäckten.

Artikel här.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera