Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2010

Barnen som utmanar skolan

I Sverige har vi ”en skola för alla”, ja, men inte för stökiga utåtagerande barn. De avskiljs och placeras i särskilda verksamheter, verksamheter som trots ofta hängiven och hårt arbetande personal inte ger de önskade resultaten. Barnen återanpassas inte till samhället.

– Vi vet att det inte fungerar särskilt bra att segregera de här barnen och sätta dem i särskilda undervisningsgrupper eller hem för vård och boende. Ändå fortsätter vi att göra det. Jag ville veta varför.

Det säger Susanne Severinsson, socionom som disputerar i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hon har följt arbetet i en s.k. särskild undervisningsgrupp (f.d. skoldaghem), samt i två HVB, hem för vård och boende.

Det här är verksamheter som till stor del är osynliggjorda, säger hon. Ingen vet riktigt hur många barn som är placerade i särskilda undervisningsgrupper. När det gäller HVB är två myndigheter inblandade, Skolverket och Socialstyrelsen. Barnen ska få både behandling och undervisning. I praktiken tar dock oftast behandlingen över, på undervisningens bekostnad.

Susanne Severinsson visar hur de anställda på dessa hem arbetar med att skapa en hemlik miljö och tillitsfulla relationer till barnen. Samtidigt finns kravet att barnen måste ändra sig.

– De här barnen betraktas vara fel. De känner fel, de tänker fel, de gör fel. De måste förändra sig, exempelvis lära sig hantera sin ilska.

Barnen görs ansvariga för denna förändring. Skolan hålls utanför, den har de ju lyfts bort ifrån. Föräldrarna ska visserligen involveras, men här finns en otydlighet, säger hon, i hur de ska hanteras.

Barnen utreds ofta mycket grundligt. En del får neurologiska diagnoser, s.k. bokstavsbarn. Hos andra kan ingen diagnos fastställas som förklarar deras beteende.

Men trots olika diagnoser bemöts barnen sedan i stort sett på samma vis.

– Diagnoserna spelar egentligen ingen roll för inriktningen på åtgärderna, säger hon.

Trots mycket god vilja hos de anställda finns ett famlande i hur dessa barn kan hjälpas.

Det är en stor utmaning att skapa pedagogiska verktyg som kan möta även mycket stökiga barn i skolmiljön, avslutar hon.

– Det här är barn som utmanar skolan. Det är dags för skolan att ta den utmaningen.

Kontaktinformation
Susanne Severinsson disputerar den 27 maj. Hon nås på telefon 0708-554514 men hellre mail susanne.severinsson@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera