Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2009

Statlig sektor på reträtt

Maria Elowsson, Institutet för Framtidsstudier, har gjort en detaljerad kartläggning och analys av myndigheternas pågående omvandling i Dalarnas län. Studien visar att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen dragit ner sitt sammanlagda öppethållande med upp till 85 procent under 2000-talet. På vissa orter ges service på distans med hjälp av tekniska lösningar, eller genom att andra myndigheter på plats sköter service åt medborgarna.

— Min undersökning visar att ingen har ett samlat grepp om effekterna av rationaliseringen, säger Maria Elowsson.

— Det finns dessutom goda skäl att tro att de drivkrafter som ligger bakom det senaste decenniets snabba förändringar av statlig service även fortsättningsvis kommer att spela en avgörande roll menar Maria Elowsson.

Några viktiga förändringar som identifieras är:
• Antalet kontor minskar snabbt
• Myndigheternas rationalisering är inte samordnad
• Det sker en snabb övergång till internetbaserad service
• Tillgång till service varierar mellan olika medborgargrupper och mellan olika tjänster

— Studien ger en mycket viktig pusselbit för att vi ska förstå vad som händer med myndigheternas geografi, säger Erik Westholm, forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier.

Studien ingår i ett forskningsprogram om regionernas omvandling vid Institutet för Framtidsstudier som utifrån ett geografiskt perspektiv under en följd av år följt hur samhället förändras. Forskningsprogrammet har studerat hur människor flyttar, reser och pendlar samt hur kommunerna och den regionala samhällsorganisationen omvandlas. Teknisk utveckling och hur den har medverkat till att förändra rumsliga relationer. Tillsammans bildar dessa studier en slags svensk framtidsgeografi.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Maria Elowsson, 070–201 17 59 eller Erik Westholm, forskningsledare, 08–402 12 29.

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera