Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2009

Vem talar bra svenska?

Vem talar bra svenska och vad är det som gör att en person uppfattas som bra på att använda språket har studerats i en avhandling i nordiska språk som läggs fram vid Uppsala universitet. Att vara grammatisk korrekt är inte längre viktigt, istället är det den kommunikativa samsynen som ligger till grund för bedömningen.

Det säger Maria Eklund Heinonen och tillägger:

– När man idag bedömer muntlig språkfärdighet för andraspråkstalare så ser man till förmågan att kommunicera och interagera med andra. Man fokuserar inte längre på de grammatiska bristerna.

Därför ville hon undersöka om grammatiken blivit helt oviktig i sammanhanget. Till sin hjälp hade hon ett muntligt språktest, Tisus, i vilken den grammatiska förmågan bedömdes. Testet riktar sig främst till högskolestudenter som gått gymnasieskolan utomlands.

– Mina resultat visar att det finns ett klart samband mellan grammatisk förmåga och testresultat, men också att det finns undantag, säger Maria Eklund Heinonen.

Trots hög grammatisk nivå underkändes ett fåtal testdeltagare. Andra fick godkänt trots att de befann sig på en lägre grammatisk nivå. Vilka andra faktorer som kan ha påverkat bedömningen av testet tas upp i avhandlingen.

– Det verkar som om förmågan att kommunicera varit avgörande för testresultatet, liksom att kunna finna sig till rätta i den speciella och pressade situation som ett testsamtal är, säger Maria Eklund Heinonen.

Hon säger också att en förhoppning är att resultaten ska bidra till utvecklandet av nya bedömningskriterier för muntlig språkfärdighet för olika syften, bland annat inför högskolestudier.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Maria Eklund Heinonen, vid institutionen för nordiska språk
018-471 68 72 ; maria.eklund@nordiska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera