Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2008

Kärlek i virusets tid

Västvärlden investerar mycket energi och pengar i kampen mot aids i Afrika, men enligt en ny avhandling av Anette Wickström krockar västerländska insatser allt för ofta med kulturella föreställningar hos just dem man mest vill nå.

Anette Wickström lärde känna många zulufamiljer när hon levde i glesbygden norr om Durban under sex månader och djupintervjuade invånarna angående kärlek, sexualitet, familjeliv, traditioner och äktenskap. Området var ett före detta så kallat “homeland” som var till enbart för svarta under apartheidtiden, och är representativt för fattiga områden i Sydafrika där många är arbetslösa och dödligheten i HIV/aids är hög.

Till skillnad från oss i Sverige, där vi pratar om kärlek mycket som en känsla, var kärlek för zulufamiljernas medlemmar mest en fråga om handlingar. Kärleken skapar visserligen känslor av lust och åtrå, men det är respektfulla handlingar som är det yttre beviset på dessa känslor. Både män och kvinnor hävdar att kärleken kräver ständiga ansträngningar. Sjukdomar och arbetslöshetens effekter måste förstås mot den bakgrunden för de försvårar eller t o m omintetgör möjligheterna att visa kärlek i handling.

Invånarna ser sig som djupt beroende av varandra och anser att gott och ont hela tiden konkurrerar. Kärleksmediciner, som zuludoktorer erbjuder, används för att vinna eller behålla någon man älskar. Medicinerna anses kunna stärka ett förhållande eller få någon att bli attraherad. Men de anses också kunna göra skada och till och med orsaka död. Invånarna är väl medvetna om hur HIV-viruset sprids, men när de söker efter en existentiell förklaring till varför så många unga ibland dem dör talar de ofta om förgiftning av mediciner.

I brist på effektiva åtgärder mot aids har Nkolokothos invånare försökt finna alternativa vägar att skydda sina söner och döttrar. De har skapat en ritual där en vuxen kvinna kontrollerar flickornas oskuld. Ritualen är en frivillig sammankomst och endast de som ännu inte börjat sällskapa inbjuds. Den är tänkt att sätta kollektiv press på flickor att skjuta upp sin sexuella debut och på män att respektera flickornas integritet. En välkänd historisk ritual används i kombination med HIV-test och certifikat för oskulder i en modern lokal folkhälsosatsning.

Delar av sydafrikanska genuskommissionen och forskarvärlden har tolkat oskuldskontrollerna som en konservativ och kvinnoförnedrande åtgärd. Men resultatet i avhandlingen visar inte i första hand att oskuldskontrollerna är en fråga om jämställdhet och frigörelse, utan att de är en fråga om liv eller död.

I tider av förändring ser invånarna ömsom nya möjligheter, ömsom försöker de bevara sin tidigare moraliska ordning, men framförallt transformerar de sin specifika förståelse av hur kärlek och samlevnad fungerar till dagens behov och villkor.

Kontaktinformation
Anette Wickström disputerar den 15 februari i Tema Hälsa vid Institutionen för Medicin och Hälsa. Avhandlingen finns tillgänglig på http://www.ep.liu.se/abstract.xsql?dbid=10670
Telefon till Anette Wickström 0701-715093, 013-282512, e-post: anette.wickstrom@ihs.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera