3 juli 2007

Kvinnor tjänar mindre än män trots “överutbildning”Ny arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier

I arbetsrapporten 2007:8 “Wage differences between women and men in Sweden – the impact of skill mismatch.” visar forskarna Mats Johansson och Katarina Katz att det är vanligare att kvinnor har en högre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (överutbildning), medan män i högre utsträckning än kvinnor har en lägre utbildning än vad som typiskt krävs för deras yrke (underutbildning). I studien undersöks i vilken utsträckning denna över- och underutbildning påverkar könslönegapet och skillnader i utbildningsavkastning i Sverige mellan 1993 och 2002.

Resultaten visar att över- och underutbildning bidrar betydligt mer till könslöneskillnaderna än traditionella humankapitalvariabler, som utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. I dekomponeringar minskar över- och underutbildningsvariabler könslönegapet med mellan en tiondel och en sjättedel, vilket är mellan en tredjedel och hälften av vad könssegregeringen på arbetsmarknaden förklarar. Det är med andra ord viktigt att ta hänsyn till över- och underutbildning när könslöneskillnader analyseras. Resultatet att kvinnor har lägre avkastning på utbildning än män kvarstår dock.


Länk till Institutet för Framtidsstudiers arbetsrapport 2007:8
“Wage differences between women and men in Sweden – the impact of skill mismatch.” Mats Johansson & Katarina Katz.

http://www.framtidsstudier.se/filebank/files/20070629$104905$fil$V7cR7Uz5ou5Dy32LliW4.pdf

Kontaktinformation
För vidare information kontakta

Mats Johansson, Fil dr nationalekonomi, Försäkringsdivisionen, Enheten för utvärdering
Tel 073-809-17-65, e-post mats.johansson@forsakringskassan.se

Katarina Katz, Universitetslektor nationalekonomi, Karlstad universitet
Tel 073-442 40 36, e-post: katarina.katz@kau.se

Tel: +46 8 402 12 00 ● Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm ● Drottninggatan 33, 4 tr. ● www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera