Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2006

Så skapas en trygg stad

Rolf Lidskog har under sitt avhandlingsarbete undersökt vad som karakteriserar social ordning i ett mångkulturellt samhälle och hur man kan förena kulturell mångfald med social sammanhållning. Han ger också konstruktiva förslag på brottförebyggande åtgärder i städer. Disputationen äger rum den 12 januari.

I media rapporteras dagligdags om våldsbrott och människors otrygghet att vistas i stadsrummet. Krav ställs på att skapa ordning och säkerhet, till exempel genom fler poliser, starkare social kontroll och kameraövervakning av tunnlar och allmänna platser.

Arbetet med att förebygga brott väcker en mängd etiska frågor. Vilken typ av social ordning är möjlig och önskvärd i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle? Hur kan mångkulturalism förenas med ett inkluderande demokratiskt medborgarskap? Hur kan en stad vara öppen och samtidigt trygg för sin befolkning? Hur kan mångfald och social integration förenas?

I avhandling Staden, våldet och tryggheten diskuterar Rolf Lidskog vad som karakteriseras en god social ordning i dagens samhälle. Genom att knyta samman diskussioner om senmodernitet, mångkulturalism och urbanitet visar han på möjligheten att förena kulturell mångfald och sociala sammanhållning. I sin analys av det svenska brottsförebyggande programmet analyserar programmets syn på social ordning och ger konstruktiva förslag till det brottsförebyggande arbetet.

Avhandlingen kan beställas från förlaget, tel: 031-42 20 45, eller kundservice@daidalos.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rolf Lidskog, mobil: 070-647 23 01, e-post: Rolf.Lidskog@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera