Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2006

Vinnova storsatsar på KTH

Det blev stora framgångar för KTH i Vinnovas nya satsning på excellenta forskningsmiljöer. Av femton VinnExcellence Centres landar fem på KTH. Tidsperspektivet för de nya centren är tio år och finansieringen delas mellan Vinnova, näringslivet och universiteten. Totalt handlar det om tre miljarder kronor för hela landet fördelat under en tioårsperiod.

Nära samverkan mellan universitet och näringsliv, och tillämpningar med fokus på ett uthålligt samhälle är ett par gemensamma drag för de forskningsmiljöer som nu utsetts till VinnExcellence Centres på KTH.

Intelligenta förpackningar, nya material från skogsindustrin och nya sätt att designa industriella konstruktionsmaterial finns bland de fem forskningsområden som får stöd. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, som också kommer att stå för en del av finansieringen.

– Vinnovas nya centra bygger på den starka tradition av samverkan med näringslivet som alltid varit central för KTH. Långsiktigheten med tioåriga anslag ger oss den stabilitet som krävs för att kunna utveckla radikalt nyskapande teknik. För KTH är detta strategiska satsningar som kommer att stärka profileringen av vår forskning, säger KTHs rektor Anders Flodström.

Hur media och kommunikation ska kunna bidra till ett uthålligt samhälle och proteinteknologins potential för medicin- och biotekniksektorn är övriga två forskningsmiljöer på KTH som fått Vinnovas stöd. De bidrar till att ge KTHs redan starka position inom ICT och bioteknikområdet ännu större internationell slagkraft.

Ytterligare ett centrum med KTH-medverkan är Mobile Life, vid Institutionen för data- och systemvetenskap som är en delad institution mellan Stockholms universitet och KTH

Nu vidtar ett stort arbete med att planera och dra igång verksamheten och få de slutliga avtalsförhandlingarna med alla parter i de nya centren i hamn till 1 januari 2007. Flera av centren ligger dock långt framme och kan starta sin verksamhet redan under hösten.

Kontaktinformation
Mer information
Anders Flodström, rektor KTH, 08-790 7001, rektor@kth.se
Gunnar Landgren, vicerektor för forskning, 08-790 4222, gl@kth.se

Se referenslänk nedan för mer information om centren.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera